Vil ha betinget fritak for arveavgift

NHO støtter et forslag om å gi betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet et forslag om betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

- NHO støtter dette forslaget. Vi anser det som svært viktig at ikke avgiftsforholdene legger hindringer i veien for videre drift av små og mellomstore bedrifter ved generasjonsskifte, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Forslaget går i korte trekk ut på at arveavgift opparbeidet ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter avskrives med 10 % pr. år over ti år. Dersom arvingen eier eiendelene i mindre enn 10 år, skal det svares arveavgift redusert med en tidel for hvert år bedriften har vært drevet.

- Dersom arveavgiften ved generasjonsskifter avvikles, vil det gi bedre muligheter for en videreføring av bedriftene og arbeidsplassene. Fjerning av arveavgiften vil også føre til at den økonomiske belastningen og risikoen ved generasjonsskifter reduseres, sier Brubakk.


Forslaget finner du her: Dok. nr. 8:23 (2007-2008). Det er også tatt inn i Inst. O. nr 1 som mindretallsmerknad, jf pkt. 36.16 Arveavgift av næringsformue, bolig og fritidsbolig