Vil forsterke ledningsnettet i Grenland

Statnett og Skagerak Nett har nå søkt om å bygge nye kraftledninger i Grenlandsområdet.

Samtidig søker de om å utvide Rød transformatorstasjonen i Skien og bygge nye transformatorstasjoner på Voll i Skien og enten i Kragerø eller Bamble. Dette legger til rette for at Skagerak Nett kan fjerne eksisterende ledninger. Forsterkningene sikrer strømforsyningen og legger til rette for industriutvikling i Grenlandsområdet, og legger samtidig til rette for ny utbygging og bruk av klimavennlig energi.

- Dette samarbeidet med Skagerak Nett vil gi en god totalløsning for Grenlandsområdet, sier Statnetts prosjektleder Bente Rudberg. –Ved å planlegge sammen kan vi få lagt til rette for en sikker strømforsyning, samtidig som vi fjerner mange kilometer av dagens ledninger.

- Våre prognoser viser at Grenland trenger mer strøm i årene fremover. Ved å samarbeide med Statnett nå får vi det til på en mest mulig rasjonell måte, sier Skagerak Netts prosjektleder Tor Eriksen.

Statnett søker om å bygge en 420 kV kraftledning sørover fra Rød transformatorstasjon i Skien. Fra Rød planlegges ledningen å gå til en ny transformatorstasjon på Voll og videre sørover enten til en ny transformatorstasjon i Bamble eller Kragerø. Ledningen vil totalt bli 30 – 50 km lang, avhengig av hvilken løsning som til slutt blir valgt. Det er lagt vekt på å finne traseéer som i størst mulig grad går utenfor bebyggelsen i kommunene.

Skagerak Nett og Statnett søker samtidig om å bygge 12 – 35 km nye 132 kV-ledninger samt å fjerne 50 – 86 km av dagens 132 kV-ledninger. Ledningene som kan fjernes står til dels nær bebyggelse. Selskapene søker delvis på vegne av Otra Kraft og Kragerø Energi.

Nettforsterkningen sikrer strømforsyningen i Grenlandsområdet og legger til rette for industriutvikling og nye arbeidsplasser i årene framover. Samtidig er den en del av en større forsterkning av det norske sentralnettet som er nødvendig for å kunne møte klimautfordringene og krav til sikker strømforsyning framover. Det er forventet utbygging av ny klimavennlig kraftproduksjon i Norge og Europa. Det meste av dette er kraft som kan produseres når det blåser eller når det er mye vann i elvene, ikke nødvendigvis når behovet er størst. Det gir en god utnyttelse av de samlede ressursene å kunne importere kraft når det blåser mye på det europeiske kontinentet. Da kan det spares vann i norske vannmagasiner. Andre ganger har Norge mye vann i sine elver og magasiner, eller det er lite produksjon i vindkraftverkene i Europa, slik at Norge vil eksportere. For norske forbrukere er det også viktig at det kan importeres kraft i tørre og kalde år.

Totalt sett er prosjektet kostnadsberegnet til i overkant av 1 milliard kroner, og vil kunne stå ferdig i 2014.

Last ned konsesjonssøknaden

Se alle dokumentene om prosjektet

Les mer om prosjektet