Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil forby kontant lønn og straffe lønnstyveri med fengsel

Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet. De vil blant annet innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og skjerpe strafferammene.

– Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet. Forslagene vil kunne gi oss nye verktøy i kampen mot useriøse aktører, samtidig som de også tydelig signaliserer hvor skadelig grov arbeidslivskriminalitet er, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar på regjeringens nettsider.

Fair Play Bygg fornøyd

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Foto: Stefan Offergaard

Fair Play Bygg Oslo og omegn har jobbet aktivt for en kriminalisering av lønnstyveri.

De er fornøyde med å ha blitt hørt.

– Dette er bra. Tyveri av lønn fra arbeidsfolk blir nå sidestilt med annet tyveri, og det skulle bare mangle. Nå håper jeg at politi og påtalemyndighet bruker denne paragrafen, etterforsker og straffer denne formen for arbeidslivskriminalitet, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo til Byggeindustrien.

Lønnstyveri gjøres straffbart

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse.

Ifølge regjeringen er det vanskelig å anslå omfanget av lønnstyveri i Norge, men Arbeidstilsynet opplyser at har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn.

De opplyser også om tilfeller av «pay-back», det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver. «Pay-back»-metoden er ikke ukjent for Mamen og Fair Play Bygg.

 – Jeg mener at lønnsytveri er den mest brukte metoden for a-krim i dag – særlig ille er de grove tilfellene der arbeidsfolk blir presset til å betale tilbake store deler av lønn – såkalt payback – ofte i kombinasjon med grove trusler og noen ganger vold. Senest i går leverte jeg et varsel til Akrimsenteret der flere arbeidstakere var presset til å ta ut deler av lønna i minibank og betale tilbake til sjefen, sier Lars Mamen.

Uakseptabelt

I lovproposisjonen foreslår regjeringen nå å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, med en øvre strafferamme på seks års fengsel.

For å markere alvor og prioritet, og i tråd med mottatte høringssvar, foreslås det at bestemmelsen tas inn i straffeloven.

Det foreslås samtidig å høyne strafferammen for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven fra tre til fem år.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel, sier Røe Isaksen.

Forbyr lønn i kontanter

Regjeringen fremmer også lovforslag om at lønn skal betales til arbeidstakers konto via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.

– Vi registrerer at noen arbeidsgivere bevisst velger å betale lønn i kontanter for å slippe skatter og avgifter. Dette påvirker ikke den rapporteringsplikten som allerede er for all inntekt og alle arbeidstakere, kun måten lønnen betales ut på. I Norge ønsker vi et seriøst og sikkert arbeidsliv. Med dette forslaget sikrer vi den enkelte arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi motvirker svart arbeid, sier statsråden.