Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vil flytte containerhavna i Kristiansand

Rådmannen i Kristiansand har anbefalt bystyret å si ja til ny containerhavn i Kongsgård/Vige.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

Striden om hvor containerhavna skal ligge har, ifølge Fædrelandsvennen, pågått i 20 år, men nå skal den avgjøres.

Rådmannens anbefaling er at Kongsgård/Vige utvides kraftig slik at en ny containerhavn har plass til å vokse på området, og man kan i tillegg bygge en helt ny bydel på Lagmannsholmen, der containerhavna ligger i dag.

– Vi har brukt opp reservearealer som Tangen, Nybyen, Kjøita og Silokaia. Nå er dette området det siste som er igjen. Det er enda større enn de vi har bygd ut tidligere, og her kan vi legge til rette for et større spekter i utbyggingen, ikke bare bygge boliger, sier Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand.

Det er usikkert når en slik flytting vil skje. Dette vil bli avgjort senere, skriver Fædrelandsvennen.

20 års diskusjon

Diskusjonen om ny containerhavn startet i 1998. Planen er at bystyret skal ta en beslutning om stridsspørsmålet i oktober.

«Ingen, verken havna, næringslivet eller byen er tjent med at saken utsettes eller avsluttes uten planvedtak» står det i saken som politikerne nå har fått.

I fjor sendte kommunen planen om Kongsgård/Vige ut på høring. Her er forslaget å sprenge bort Ringknuten og lage plass for containerhavna. I tillegg innebærer planen en utvidelse av havna i retning Sør Arena og fram til den gamle ubåthavna i Marvika.

– I det store og det hele legger vi nå det samme forslaget fram til politisk behandling. Dette er et forslag til en arealplan som gjør at havna har areal til å gjennomføre en flytting, sier prosjektleder Jan Erik Lindjord.

Kristiansand Havn har stått fast på at Ringknuten må bort hvis en flytting skal la seg gjøre. Kun på denne måten vil de få plass nok.

– Det er nå vi har sjansen til å sikre oss havneareal. Hvis vi ikke sikrer oss areal nå, kan vi risikere at havna ikke blir så funksjonell som den kunne ha blitt, sier Ragnar Evensen.

Ikke helt på skinner

Hvis bystyret går inn for planen, kan Kongsgård/Vige bli utvidet med rundt 180 mål. Til sammenligning er dagens havn på Lagmannsholmen 85 mål.

Hvis containerhavna flyttes, får Kristiansand også en ny bydel som gjør det mulig å nå målet om 15.000 innbyggere i Kvadraturen, skriver Fædrelandsvennen.

Det har også vært en rekke protester og innvendinger. Det ene er at det ikke er jernbanetilknytning i Kongsgård/Vige. Bane Nor har krevd at det må settes av areal og at jernbane må være på plass før man flytter containerhavna.

En slik utbygging er kostnadsberegnet til to til tre milliarder. Hvis man skulle legge inn et krav om at dette ble bygget først, betyr det at containerhavna blir værende i sentrum, mener rådmannen.

Den andre innsigelsen går på planene om å fjerne Ringknuten. Fylkesmannen har krevd at det da trengs erstatningsarealer. Kommunen svarer at man kan videreutvikle andre grøntområder, men at de ikke kan finne er nytt friområde tilsvarende det som forsvinner.