Illustrasjon: Nye Veier.

Illustrasjon: Nye Veier.

Vil fjerne 27 mål av vernet areal i Lågendeltaet

Statsforvalteren i Innlandet har fredag levert et forslag hvor de vil endre vernegrensa i Lågendeltaet naturreservat for å bygge nye E6 i Gudbrandsdalen.

Totalt foreslår Statsforvalteren å ta ut cirka 27 dekar vernet areal fra det eksisterende naturreservatet. Dette er i området hvor brua er tenkt å krysse deltaet.

– Vi har fått inn over mange innspill etter høringsrunden og gjort en avgrensning som ikke er mer enn den må være, forklarer avdelingsdirektør i Statsforvalteren i Innlandet, Vebjørn Knarrum til Gudbrandsdølen Dagningen.

Forslaget ble sendt på høring 1. mars og det kom inn 100 høringsinnspill.

– Nå skal saken videre til Miljødirektoratet. De vurderer vår tilråding og alle innspillene.

Miljødirektoratet skal gå gjennom forslaget og sender så sin tilråding til Klima- og miljødepartement. Fristen for deres tilråding er satt til 22. mai.