Jonny Olsen (t.h.) og Vegard Vike (t.v.) leder seks uker kurs for arbeidssøkende i Bergen med sikte på jobb i byggenæringen. Foto: EBAV
Jonny Olsen (t.h.) og Vegard Vike (t.v.) leder seks uker kurs for arbeidssøkende i Bergen med sikte på jobb i byggenæringen. Foto: EBAV

Vil få flere fra utenforskap til jobb i bygg og anlegg

– Hvis vi bare får én person som ellers ville gått gjennom livet på ytelser fra NAV ut i jobb, så sparer samfunnet rundt regnet 15 millioner kroner. Men vel så viktig er det å gi den enkelte mulighet til å få brukt sine evner på meningsfullt arbeid.

Det sier Jonny Olsen som leder et kurs EBA Vestenfjelske arrangerer i samarbeid med NAV Vestland.

Til kurslokalene til EBA Vestenfjelske i Bergen kom nylig tolv personer for å få opplæring som kvalifiserer for arbeid i byggenæringen. De ble ønsket velkommen av Jonny Olsen, og kurset går over seks uker, hvorav fire med teoretisk opplæring og to med praktisk opplæring ute i en bedrift.

– For en ungdom som ofte har droppet ut av skolen eller har hatt problemer med å finne seg til rette i en jobb, kan dette opplegget være tøft. Men vi er nødt til å stille krav til oppmøte, deltakelse og gjennomføring av kursmodulene, for at en mulig fremtidig arbeidsgiver skal slippe dem inn i bedriften. Derfor blir det uunngåelig en del frafall underveis. Å prøve på å forlate utenforskapet krever disiplin og innsats, sier Olsen via en pressemelding.

Startet i 2021
EBA Vestenfjelske arrangerte det første kurset med NAV i 2021, og høstens kurs er det femte i rekken. Vegard Vike, som leder for kursavdelingen i EBA Vestenfjelske, forteller at 60 arbeidssøkende meldte sin interesse da NAV Vestland kunngjorde tilbudet før sommeren. Intervjuer med disse ble denne gang foretatt med deltakelse fra EBA Vestenfjelske. 11 av de 12 utvalgte er i alderen 19 – 30 år.

– Det som er svært positivt er at en rekke medlemsbedrifter i EBA Vestenfjelske og Byggopp Vestland har meldt interesse for å ta imot deltakere til praksis-delen av kurset. Flere har erfart at de på denne måten kan bli tilført sårt tiltrengt arbeidskraft som hjelpearbeidere eller lærling i et av byggfagene, dersom kandidaten har de rette holdningene og motivasjonen som trengs for å jobbe på en byggeplass, sier Vike. Ved avtale om ansettelse kan det sendes søknad til NAV om lønnstilskudd med en viss varighet.

Men før de kommer så langt som til to ukers prøvetid i en bedrift, må deltakerne gjennom teoretisk opplæring. Det viktigste her er HMS, men det blir også gitt innføring i for eksempel sikker bruk av farlig verktøy og bygging av stillaser.

– Her benyttes også instruktører fra bedrifter med kompetanse og praktisk erfaring fra ledelse av arbeid på en byggeplass, heter det videre i meldingen.

Avtale med NAV
Mellom NAV Vestland og EBA Vestenfjelske er det inngått avtale om strategisk samarbeid.

– Avtalen innebærer blant annet at NAV kan yte tjenester til våre medlemsbedrifter for å forebygge av sykefravær og utvikle gode arbeidsmiljøer, og gi bistand ved omstilling og tiltak for kvalifisering, sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

– Vi verdsetter arbeidet EBA Vestenfjelske og bedriftene utfører svært høyt. Med de rekrutteringsbehovene byggebransjen vil ha i årene som kommer, må vi fellesskap gjøre alt som er mulig for å motivere flere til å bygge kompetanse og inkludere flest mulig i arbeidslivet, sier Sissel Myklebust Eikanger, seniorrådgiver i region Bergen i NAV Vestland i meldingen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.