Vil du være med på å lede Veidekke Banes største prosjekter?

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,8 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 550 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 950 funksjonærer.

Veidekke Bane ble etablert i 1999 og er en landsdekkende entreprenør innen alle jernbanetekniske fag. Vi utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning, signal, tele og elektro. Vi har i dag 110 medarbeidere og en rekke skinnegående maskiner.

Vi har som målsetting å være den foretrukne, og en av de større leverandørene innen bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbane og sporveier.

Firma Veidekke Entreprenør
FylkeOslo
Søknadsfrist09.08.2020

Veidekke Bane søker senior prosjektleder til å lede våre største prosjekter, i størrelsesorden 100-300 MNOK. Det er ønskelig at du har erfaring med å lede større totalentrepriser, innen bygg- og anleggsbransjen.

Du evner å se det totale bildet og som alltid finner den beste veien fremover, i samarbeid med både fagarbeidere og øvrig ledelse i prosjektet.

Som prosjektleder i Bane er du ansvarlig for prosjektets samlede produksjon, og ansvarlig for at prosjektet leverer i henhold til våre mål. Med prosjekter som strekker seg langs hele Norges jernbanenett, må pendling og daglig tilstedeværelse på prosjektet påregnes.

Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. Du må være praktisk anlagt og kunne samordne mange ting på en gang. Du tar initiativ og involverer de omkring deg, og du snakker godt med kolleger på alle nivåer.

Gode HMS-resultater kommer gjennom sikker adferd. Du må være en god rollemodell og ta samtaler om sikkerhet og om nødvendig korrigere uønsket adferd. Målet er at alle skal komme uskadet hjem fra jobb – hver dag.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Lede store prosjekter, fra kalkulasjon til avslutning
 • Utøve daglig ledelse på prosjektet
 • Planlegge og rapportere fremdriften i prosjektet, inkludert ressursallokering
 • Ansvarlig for økonomirapportering på prosjektet
 • Endring- og kontraktshåndtering
 • Byggherrekontakt
 • Personalansvar i prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør (bachelor eller høyere)
 • Minst 5 års erfaring med prosjektledelse fra bygg-og anleggsbransjen
 • Kontraktsforståelse inkludert endringsmekanismene i kontrakter
 • God økonomisk forståelse for å kunne vurdere kost/nytte i prosjektene
 • Planleggingskompetanse
 • Forhandlingskompetanse
 • I alle våre prosjekter er det krav om at du forstår og gjør deg forstått på et av de skandinaviske språkene, både skriftlig og muntlig

Profil:

Som vår senior prosjektleder er det viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter, og evne og lyst til å være med på å skape gode team. Du er naturligvis ansvarsbevisst, strukturert og systematisk og er svært fokusert på HMS og kvalitet du og dine kollegaer utfører. Du er en naturlig rollemodell for mennesker og tør å være både synlig og tydelig.

Vi tilbyr:

Om du blir vår nye senior prosjektleder blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har det gøy på jobben. Vi er opptatt av å utvikle våre ansatte videre. Dette gjøres mest og best ved å gjennomføre spennende prosjekter – i samspill med alle aktørene rundt oss. Som et tillegg har vi mange bra kursopplegg du kan ta gjennom Veidekkeskolen og Norsk Jernbaneskole.

Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Om du er så dyktig som vi håper du er, kan det være muligheter å tre inn i andre roller hos oss etter hvert. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å eie egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 18 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge. Søkere må være innstilt på reisevirksomhet. I perioder vil det være hensiktsmessig å sitte på hovedkontoret på Skøyen.

Kontaktperson

Jo Henning Sinnerud

Telefon 997 19 900

Søk stilling

Vis flere stillinger: