Vil du være med og planlegge veiene på Sørlandet?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfrist06.11.2014

Plan og prosjektering er et stort og komplett planleggingsmiljø med vegplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, biologer, naturforvaltere og prosessledere. Vi utreder, planlegger og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg i Vest-Agder på oppdrag fra fylkeskommunen og staten. I dag er vi 28 medarbeidere- nå søker vi en dyktig vegplanlegger.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en vegplanlegger som skal inngå i team som planlegger og prosjekterer veganlegg i Vest-Agder. Hovedoppgaven vil være fagansvar for vegplanlegging. For kandidater som trives med å styre prosjekter vil dette også være aktuelt. Vi driver både egenproduksjon og styring av konsulenter. For hver oppgave opprettes tverrfaglige prosjektgrupper som sammen organiserer, styrer og utfører planoppgaver.

I denne jobben vil du arbeide både selvstendig og i team, inkludert styring av konsulent og dialog med offentlige myndigheter og berørte parter.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

  • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Det er ønskelig med en utdannelse innen vegfag.
  • Du må ha minimum 2-5 års relevant yrkeserfaring. Søkere må beherske egen prosjektering ved hjelp av Novapoint eller tilsvarende verktøy. Erfaring med planlegging etter plan- og bygningsloven er nødvendig, gjerne fra kommunal virksomhet. Kjennskap til sentrale håndbøker er viktig. Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil også bli vektlagt.
  • Av personlige egenskaper ser vi helst at du er nøyaktig og har evne til egen- og sidemannskontroll. Siden mye av arbeidet er teambasert må du ha gode samarbeidsegenskaper. Du må være systematisk, løsningsorientert , fleksibel og like varierte arbeidsoppgaver.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Skulle du ha noen spørsmål kan de rettes til Seksjonsleder Hilde Gulbrandsen (tlf. 95300137) eller teamkoordinator Jorann Tørnkvist (tlf. 95845112).

Søk stilling

Vis flere stillinger: