Vil du jobbe med transport i by? Oslo eller Trondheim

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Vegdirektoratet
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist06.04.2015

Transportplanleggingsseksjonen har et spesielt ansvar for å utvikle strategier og kompetanse knyttet til tilrettelegging for miljøvennlig transport, gang-, sykkel- og kollektivtrafikk samt bidra til at infrastrukturen er tilgjengelig for alle. Vi har også et hovedansvar i Statens vegvesen for å utvikle transportmodellverktøy og metoder for å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag.

Byveksten i Norge er relativt sett størst i Europa. Dette gir betydelige muligheter til å planlegge for byområder som det er godt å bo i, med velfungerende transportløsninger både for personer og gods, samt bymessig fortetting. Statens vegvesen skal følge opp at klimaforlikets målsetning om at all vekst i persontransporten i byområdene skal ivaretas av sykkel, gange og kollektivtransport samt at vare- og næringstransport skal effektiviseres.

Vi søker etter en dyktig kollega som ønsker å jobbe med miljøvennlig bytransport og som kan bidra til å nå nasjonale mål. Du har kjennskap til og lyst til å jobbe med både forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor bl.a. reisevaner, reisepåvirkning, mobilitetsplanlegging, samordnet areal- og transportplanlegging, parkering, gateutforming mm. Du vil blant annet jobbe med ovennevnte, i tillegg til å være med på å gi innspill til og utarbeide håndbøker knyttet til by og miljøvennlig transport. Det kan også være aktuelt å tillegge stillingen bistand inn i og ledelse av andre utviklingsoppgaver og forskningsprosjekter.

Kontorsted vil være Oslo eller Trondheim.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha høyere utdanning (master) innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må også ha erfaring knyttet til bytransport, og det er ønskelig med erfaring fra samordnet areal- og transportplanlegging.

Vi legger vekt på

  • at du er metodisk og systematisk i din tilnærming og planlegger godt framover
  • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
  • evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
  • gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse
  • påvirkningsevne og nettverksbygging

Vi tilbyr goder som: faglig påfyll, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger blant annet trening i arbeidstiden, pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjerende og godt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte

Avdelingsdirektør Anne Ogner, telefon 930 09 732.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på stillingen her