Dette er en av to viltoverganger i Sveits hvor det er benyttet limtredragere.

Dette er en av to viltoverganger i Sveits hvor det er benyttet limtredragere.

Foto: Moelven Limtre.

Vil bygge viltoverganger med limtre

Administrerende direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre mener norske samferdselsprosjekter kan spare både tid og miljø på å bruke limtre i viltoverganger. Bane Nor er lunkne til å erstatte betong med limtre.