Illustrasjon: Omsorgsbygg

Vil bygge verdens første energipositive sykehjem

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og bygges for Excellent-karakter i BREEAM-NOR.

I tillegg skal utslippene fra byggeplassen på det nye Tåsenhjemmet reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding tirsdag.

Det nye sykehjemmet skal bli 14.500 kvadratmeter stort, fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og skal også bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt, skriver Omsorgsbygg.

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og byrådet har vedtatt at alle kommunale bygg skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg realiserer syv plusshus-barnehager i 2017, og følger nå opp med å prøve seg på plusshusnivå på et sykehjemsbygg.

Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen Klimasats gitt støtte til å utvikle Tåsen som et trebyggeri. Omsorgsbyggs byggeplasser er allerede fossilfrie, men biodrivstoff slipper fortsatt ut NOx, en gass som bidrar til dårlig luftkvalitet i nærmiljøet, skriver den kommunale utbyggeren.

– Derfor skal Tåsenhjemmet teste elektriske anleggsmaskiner, slik at det blir betydelig utslippsreduksjon fra byggeplass. Vi skal også benytte solceller i anleggsperioden, sier Bjørn Kjærnes og Flemming Idsøe, Omsorgsbyggs prosjektleder på Tåsenhjemmet.

– Tåsenhjemmet har døgnkontinuerlig drift, og ambisjonen om å produsere mer energi enn det forbruker er det verdensklasse over. Samtidig blir klimafotavtrykket fra materialer også lavt ved at de bygger i tre. Dette blir et spennende prosjekt for oss å følge, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt. 

Det er gjennomført prekvalifisering for Tåsenhjemmet, og de fem prekvalifiserte har frist til august med å lage sine tilbud. De fem er Skanska, Bunde Bygg, Betonmast, Hent og Veidekke.