Illustrasjon: LINK Arkitektur, MIR, Opus

Illustrasjon: LINK Arkitektur, MIR, Opus

Vil bygge opp mot 4.000 nye boliger i Øygarden

Øygarden kommune har store ambisjoner for utviklingen av Sotra Kystby. Kommunen er nå i sluttfasen med områdeplanen for Bildetangen som ligger på Bildøy, og BOB og Liegruppen har store boligplaner i området.

I kommunens plan er området Bildetangen satt av til sentrumsformål. Planen vil kunne gi rom for opp mot 4.000 boenheter og rundt 100.000 kvadratmeter næringsareal. Her vil det med tiden utvikles et nytt bysentrum som blir en del av Sotra Kystby, skriver BOB i en pressemelding.

Prosjekt Kystby AS eier rettighetene til områder på nordre Bildøy, og samarbeider tett med kommunen om områdeplanen for Bildetangen. BOB Eiendomsutvikling AS kjøper nå 50 prosent av aksjene i Prosjekt Kystby. BOB Eiendomsutvikling er et datterselskap av BOB BBL, og har ansvaret for å utvikle boligbyggelagets nye boligprosjekter.

– Liegruppen er glad for å ha fått på plass en samarbeidspartner som vi virkelig mener kan bidra med kompetanse, men også gode verdier. Vi opplever BOB som en langsiktig og seriøs aktør som er opptatt av å ta samfunnsansvar, og som har sterkt fokus på bærekraft i sine prosjekter, sier Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen i meldingen.

– Bildetangen er et godt eksempel på langsiktig areal- og transportplanlegging av Øygarden kommune. Her tilrettelegges det for tett og kompakt utbygging i sentrale områder, med nær avstand til eksisterende handels- og fritidstilbud, forteller Lars C. Pedersen, direktør i BOB Eiendomsutvikling.