Vil bygge 500 hytter i Håradalen

Det planlegges nå en storstilt hytteutbygging i Håradalen. Fem grunneiere har gått sammen om en en utbygging av 500 hytter og 150 leiligheter i et område på tilsammen 1000 mål, melder Hardanger Folkeblad.

-Vi regner med at de første tomtene kan være byggeklare til sommeren, forteller Arne Martin Botnen til Hardanger Folkeblad. Sammen med Randi og Sigvard Legård, Olav Oddvar Hårajuvet og Tove Nistov har han dannet Håradalen Utvikling, som skal stå for utbyggingen. Området strekker seg fra nedenfor avkjørselen til Sauda og opp til Fjellstøl ovenfor Røldal Skisenter. Det er ny kommunal reguleringsplan som har gjort denne utbyggingen mulig. Reguleringsplanen omfatter også en tilsvarende utbygging i Seljestadområdet. Her er de første tomtene allerede lagt ut for salg. Grunneierne som står for utbyggingen i Håradalen har nå, via Hardanger Vekst, tatt kontakt med arkitektfirmaet Cubus i Bergen, som skal lage en bebyggelsesplan for Håradalen. Cubus har i tre år vært sterkt inne i utbyggingsplanene både på Seljestad og i Håradalen, på oppdrag fra Hardanger Vekst og Odda kommune.