Viktig utvikling i royalsaken

Myndighetene har fått med seg bransjen inn på sporet til en viktig del av løsningen innen den såkalte royalsaken, som har preget deler av næringen gjennom 2021. Håpet er at nye regler innen kort tid vil gjøre det lettere å sikre midlertidig brukstillatelse på rammede prosjekter slik at både produsentene, utbyggerne og ikke minst kundene får den avklaring de trenger på dette punktet.

Som de fleste nok har fått med seg, var det i desember i fjor det ble kjent at royalimpregnert kledning gjennom flere år har vært brannklassifisert i klasse D uten nødvendige tester av brannegenskapene til produktet, noe som medførte stans i salg av produktet.

Dette fikk da nærmest over natta store konsekvenser for mange, og ulike parter havnet i en meget uheldig situasjon og inn i en floke det syntes som det var vanskelig å nøste opp i. Leverandører måtte stoppe produksjonen og salg av produkter, som selvsagt rammet flere virksomheter og deres ansatte hardt. Samtidig havnet flere byggmestrer og entreprenører i en uoversiktlig situasjon der man ikke visste helt hvordan man skulle jobbe videre med halvferdige bygg og prosjekter som straks skulle innflyttes. Dette har også medført at flere bransjeorganisasjoner og myndighetene har måttet jobbet på høygir for å finne gode løsninger – noe man fortsatt i stor grad også gjør. For selv om departement nå har skissert en løsning, skal denne fortsatt effektueres ut, noe som vil kreve en god del arbeid mellom partene i fellesskap. Det er også viktig å påpeke at dette er en løsning på deler av komplekset, men det er også andre deler av saken som må løses, tester skal gjennomføres og så videre. Saken er dermed ikke avsluttet med dette, men man har kommet ett skritt videre.

Løsningen som er skissert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side handler om å finne frem til et regelverk som gir bransjen mulighet til å kunne sikrer at byggene dette nå omhandler kan få midlertidig brukstillatelse uten å måtte gjennomføre omfattende tiltak. Det handler om hvordan man skal kunne bruke regelverket innen visse grenser. Kort fortalt omhandler dette hvordan man ser på Teknisk forskrift paragraf 3-1 (TEK 3-1) og byggevareforordningen. Man ønsker å fjerne koblingen mellom dokumentasjonsforskriften (byggevareforordningen) og TEK paragraf 3-1. I dag er det slik at dersom det som står beskrevet i dokumentasjonen på byggevarene er feil, så kan man ikke gi midlertidig brukstillatelse. Ved i fjerne denne automatiske koblingen, som departementet peker på som en overoppfyllelse av kravene som i utgangspunktet er tenkt å gjøre det enkelt, men som her har gjort det vanskelig, kan man unngå floken i denne saken. Man mener dette vil sikre at de berørte parter kan få på plass en løsning som viser at Tek er oppfylt og at byggene ikke er brannfarlige – og dermed også få på plass midlertidige brukstillatelser.

Denne skisserte løsningen fikk på kort tid positive tilbakemeldinger fra en samlet bransje som har vært direkte involvert i denne prosessen. Det betyr at regjeringen nå jobber på høygir for å få løsningen gjennom kverna slik at man kan begynne å ta i bruk det nye settet med regelverk. Dette er også regler som blir fast gjeldende for alle typer byggevareprodukter, så det er snakk om en relativt stor endring selv om det kan virke som detaljert papirarbeid.

Det var selvsagt meget viktig at man fikk på plass en løsning for denne delen av saken. Situasjonen slik den nå hadde utviklet seg var ikke heldig, for noen av partene. Nå har man funnet frem til en løsning innen midlertidig brukstillatelse som kan bringe saken videre og ikke minst som kan sikre at mange brukere faktisk kan ta i bruk husene og byggene de har bestilt og kjøpt. Det er dermed også en rekke byggmestere og entreprenører som snart også kan puste litt lettere, selv om dette fortatt er noe man må jobbe videre med. For det er fortsatt flere hindre man skal overkomme i denne saken. Og er det en ting denne saken virkelig har vist, er det at man ikke skal ta noe for gitt.

Nå må vi huske på at det er ikke slik at byggene som er realisert med disse ulike produktene har endret seg over natta. De er like trygge å bo i som for ett og to år siden. Så har selvsagt næringens aktører et ansvar med å se til at byggene faktisk er trygge å benytte både med tanke på de faktiske forhold og med tanke på regelverket som skal benyttes. Da må man realisere trygge prosjekter og se til at det følges opp av et riktig og tilpasset regelverk. Her må også myndighetene på banen og sikre at reglene som skal følges er tilpasset hva om skal til for å bygge trygge og gode boliger skapt gjennom et regelverk som skal tilrettelegge for nettopp dette.

Det er i hvert fall ingen som bør være i tvil om at alle parter ønsker en god løsning på denne saken. Ingen er tjent med den uoversiktlige situasjonen vi har hatt den senere tiden. Nå er første del av løsningen snart på plass, og ytterligere arbeid innen denne saken vil vise hvordan man skal sikre gode varige løsninger innen alle aspekter innen dette kompliserte landskapet. Men det aller viktigste er selvsagt at dette skjer i riktige former og at kundene skal føre seg tygge i konstruksjonene og byggene de har kjøpt. Løsningen som er presentert så langt skal ikke gå på akkord med dette, og alle skal kunne sove i husene sin om natta uten å være bekymret for sikkerheten.