Ill. Henning Larsen Architects/Statsbygg

Viktig steg mot arktisk universitetsmuseum

Statsbygg har mottatt skisseprosjektet for det nye museet ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Statsbygg utarbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skisse- og forprosjekt for Norges Arktiske Universitetsmuseum. Statsbygg har nå mottatt skisseprosjektet fra prosjekteringsgruppen ledet av Henning Larsen Architects.

I skisseprosjektet er valgte løsning fra mulighetsstudiet fra 2018 videreutviklet, forbedret og konkretisert. Det viser hovedtrekkene for hvordan det nye museet i Tromsø sentrum vil bli seende ut når det står ferdig. Det gir også anbefalinger om hvilke løsninger som bør arbeides videre med.

- Vi ønsker å gi museets samling, ansatte og besøkende de aller beste forutsetninger. Med dette har vi et svært godt utgangspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til statsbygg.no.

Levende byområde

Museet på 19.700 kvadratmeter skal bestå av fire bygninger med ulike funksjoner. Bygningene bindes sammen av magasiner og tekniske rom under bakken.

Ett av byggene inneholder utstillingsområder, et annet inneholder laboratorier, verksteder og kontorer, i det tredje bygget blir det hovedinngang, butikk og lagt til rette for administrasjonen, og i det fjerde skal det være kafé, auditorium og skoletjeneste. Det planlegges mulighet for publikumsinngang både fra Strandveien og Havnepromenaden.

- Museet skal bidra til en aktiv utvikling av Tromsø sentrum der byen i større grad skal henvende seg mot sjøen. I samarbeid med Mack Øst ved Eiendomsspar AS og Tromsø kommune skal vi legge til rette for et levende byområde, sier Njaa Aschim.

Skisseprosjektet legger opp til at bygningene får en dobbel ytterfasade med glass som lyses opp innenfra tilpasset variasjoner i de ulike årstider. Materialvalg og uteområder er inspirert av den nordnorske naturen.

- Vi gleder oss over at arbeidet med realisering av et nytt museumsbygg er kommet et steg videre. Det nye bygget vil bli et moderne museum og et signalbygg for regionen og landsdelen, sier Jørgen Fossland, direktør ved UiT Norges arktiske universitet.

Starter på forprosjektet

Statsbygg starter nå på forprosjektet for museet, og parallelt med dette gjennomføres det et reguleringsarbeid i samarbeidet med Mack Øst ved Eiendomsspar AS.

Når forprosjektet og reguleringsplanen er ferdig vil Kunnskapsdepartementet ta stilling til prosjektets videre fremdrift.