Viktig opplæring på Alnabru

Seks russere har nylig vært på besøk hos Uniteam AS i Oslo for å få opplæring i å sette sammen brakkerigger i stål. Disse brakkene er en del av anlegget som etablereres i Andrejevbukta for å bearbeide atomavfallet i området.

Uniteam har tegnet en avtale med det norsk-russiske prosjektet som skal arbeide for å ta bedre vare på deler av atomavfallet i nord-vest Russland, like ved grensen til Norge. De skal levere et mobilt senter til arbeidet. Problemet er at det norske firmaet selv ikke får muligheten til å sette sammen utstyret på Kola. Andrejevbukten liggere nemlig i et meget sensitivt militært område. Utlendinger har derfor ikke, om de da ikke har fått en spesiell tillatelse, mulighet til å besøke området. Siden det er en relativt komplisert oppgave å sette opp et slikt mobilt senter av stålbrakker, måtte Uniteam få russerne til Oslo. Dermed kunne de læres opp til å gjøre jobben selv, når de kom tilbake til Russland. Samarbeidsprosjekt Atomsikringsarbeidet i Andrejevbukten er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt, der UD og fylkesmannen er involvert fra norsk side. Atomministeriet er den russiske deltakeren. Målet er å sikre bedre lagringsmuligheter for atomavfall, hovedsklig fra utrangerte russiske ubåter. - Men før arbeidet kan ta til, må vi etablere en infrastruktur som gjør det trygt å arbeide der. I første omgang vil dette si oppsetting av brakkrigger, bedre strømforsyning samt klargjøring av kontrollpunkter for fysisk sikring av de som skal jobbe med det radioaktive avfallet. Arbeidernes helse må settes i første rekke, så dette må gjøres skikkelig. De må få ordentlige og trygge arbeidsforhold, sier Per-Einar Fiskebeck, rådgiver hos fylkesmannen i Finnmark. Fiskebeck er prosjektansvarlig for den norske deltakelsen i prosjektet. Gjennom sitt nære samarbeid med sine russiske kolleger siden slutten av 1980-tallet, kjenner han meget godt til forholdene i nord-vest Russland. Fiskebeck har selv ved flere anledninger besøkt det aktuelle området i Andrejevbukten. Vellykket Oslo-opphold Seks russiske spesialister, pluss en tolk, brukte en uke i Oslo på å lære å sette sammen brakkene levert av Uniteam. Fiskebeck, som selv er stødig i det russiske språket, var med på seansen. Oppholdet var vellykket. - Gjestene viste en enorm innsatsvilje, og de klarte å lære seg hvordan arbeidet må gjøres. Blant annet fikk de prøve dette i praksis da de satte opp AG Maskins brakkerigg på Forenbu, forteller Lasse Heimdal, daglig leder i Uniteam. Etter at opplæringen i Oslo var unnagjort, ble delene som skal bli til brakkriger fraktet med båt til havna i Murmansk, og deretter fraktet det russiske Atomministeriet utstyret videre på landeveien til Andrejevbukten nærmere norskgrensen. Dette området ligger bare få mil fra Norge, ved Litzafjorden mellom Kirkenes og Murmansk. Norge har vedtatt å bruke nærmere 10 millioner kroner for å ruste opp det nedslitte anlegget i Andrejevbukten. Disse pengene kommer fra det norske atomhandlingsprogrammet. Pengene skal i hovedsak brukes til infrastruktur, samt brakkeriggen som leveres av Uniteam. Oppryddingsarbeidet i Andrejevbukten er ventet å ta mellom 10-15 år. Bra opplæring Også de russiske spesialistene var fornøyde med oppholdet i Oslo - Det har blitt mye arbeid. Men forhåpentligvis blir det også noe tid til å være turister. Blant annet håper vi å se Vigelandsparken, sier de gjennom tolken Irina Perminova. Ingen av dem har tidligere vært i Oslo.