Viktig at ikke CCS-prosjektene skyves frem i tid

Norcem og Fortum har gjennom mange år lagt ned et omfattende arbeid med sine CO2-fangst- og lagringsprosjekter, også omtalt som CCS. Planen er at man nå snart for alvor skal sette i gang med ett eller begge disse prosjektene, med støtte fra det offentlige. Nå står prosjektene i fare for å gå på en ny utsettelse. Det er nå avgjørende at man ser til at dette ikke skjer, og at man kan gi grønt lys for en visere satsing med dette viktige arbeidet.

Både Norcem og Fortum står klare til å jobbe videre med sine satsinger, og venter nå på en avklaring rundt den videre prosessen. Disse to aktørene har lenge stått beredt med sine konsepter, og bygget opp sine organisasjoner til å utvikle denne storsatsingen videre. Men en endelig avgjørelse og avklaring om veien videre har latt vente på seg. Alle synes å være enige om at en slik CCS-satsing er noe vi i Norge både bør og skal satse videre på, men en avklaring har latt vente på seg. Man har forventet ved flere budsjettfremleggelser at nå skulle den endelige beslutningen komme, men aktørene har blitt skuffet flere ganger. Nå som man endelig kunne håpe på en nært forestående avklaring frykter man at en ny utsettelse kan lure bak neste sving. Nå er det en mulig EU-finansering som frembringer bekymringer hos både de to aktørene, men også mange andre som frem til at satsingen skal kunne starte opp. Som forventet er det penger nå også usikkerheten handler om. Stortinget har bedt om en endelig norsk investeringsbeslutning i høst, men nå skal regjeringen ha bedt industriaktørene om å søke medfinansiering fra EUs innovasjonsfond. Dette skal ifølge Fortum føre til at det åpnes en ny prosess som kan føre til at oppstart forsinkes i årevis, og der utfallet er høyst usikkert. Dette mener CCS-direktør Jannicke Bjerkås ved Fortum Oslo Varme kan gi en utsettelse og en usikkerhet rundt hele konseptet, og hun frykter at det kan føre til at arbeider som er gjort kan bli utdatert og at viktig kompetanse kan forsvinne.

Det er nå meget viktig at all uklarhet rundt den videre prosessen ryddes av veien, og at en endelig beslutning kan fattes i høst. Om dette dra lengrer ut i tid frykter vi for hele den videre prosessen. Det koster selvsagt mye penger for disse to aktørene å jobbe med disse konseptene, og hva som skjer om man nå må vente i en lengre periode for å få en endelig avklaring, er det selvsagt meget uheldig. Her må regjeringen komme på banen med klare svar slik at aktørene som er involvert vet hva de har å forholde seg til.

Vi tviler ikke på vilje til å gjennomføre dette arbeidet – dette er noe alle ønsker skal lykkes. Men da må man også våge å satse og se til at arbeidene kommer videre. Vi håper derfor en avklaring kan komme snart, og at man unngår en årelang utsettelse.

Skal vi Norge ha noen forhåpninger om å nå målene i Paris-avtalen, er det avgjørende at man lykkes med karbonfangstsatsingen. Det er derfor mye som står på spill innen dette arbeidet, både for Norcem og Fortum, men også for hele byggenæringen. Lykkes man i dette arbeidet vil det gi helt nye muligheter. Men skal man lyktes er det viktig å satse, og man har rett og slett ikke råd til å vente lenger.