Knut Evant og Marit Vasvik Varpe i Vera Tank foran containertanken som Avinor skal ha med seg til Mosjøen.

Viktig å tenke tank

Nye og stadig strengere regler og krav til oppbevaring av drivstoff gjør at anleggsbransjen er en viktig kundegruppe for Vera Tank.

- Anleggsmarkedet er veldig viktig for oss. Tradisjonelt sett har vi solgt mye brenselstanker, men politiske styringer har ført til at det markedet veldig på nedadgående, sier salgsingeniør Knut Evant i Vera Tank til Byggeindustrien.

- Det brukes mye diesel, og det ble satt i gang mange vei- og jernbaneprosjekt under finanskrisen. Det gjør at behovet for tanker til den sektoren økte. Entreprenørene har behov for å ha drivstoffet med seg. Etter lønn er diesel en stor utgiftspost på driftsregnskapet. Det er viktig å ivareta de verdiene på en god og sikker måte, legger han til.

På toppen av dette kommer stadig nye forskrifter i ADR-regelverket som - revideres hvert år, og den siste forurensingsforskriften kapittel 18 som stiller krav til stasjonære tanker.

Vera Tank har med seg et stort sortiment av tanker til Vei og Anlegg. Blant annet viser de frem en stor containertank som Avinor har kjøpt til flyplassen i Mosjøen. Denne tanken har doble barrierer, og både elektronisk og mekanisk overfyllingsvern.

De har også med seg andre tanker som kombinerer AdBlue og diesel i en tank. AdBlue er forresten et satsingsområde innen anleggstankene.

- AdBlue fryser ved 11 minusgrader. Derfor er det viktig å ha systemer som varmer den opp når man er ute vinterstid, og som holder den ren, forteller Evant.

Han trekker også frem multibruker-dispensere, som blant annet gir oversikt dieselforbruket til de forskjellige maskinene.