Vidar Svenning Olsen ny administrerende direktør i Ragn-Sells Norge

Vidar Svenning Olsen tar over som ny administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel fra 1. september 2019.

Bjørn Hoel har vært administrerende direktør i Ragn-Sells siden 1996. Hoel skal fortsette i selskapet som seniorrådgiver med sirkulær økonomi som sitt hovedområde, samtidig som han skal representere selskapet i en rekke styrer.

- Etter 23 år som administrerende direktør i Ragn-Sells Norge og åtte år som administrerende direktør i Ragn-Sells Danmark er det nå viktig og riktig å la yngre krefter overta ledelsen og utviklingen av selskapet. Det har vært en fantastisk reise og jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen, sier Hoel i en pressemelding.

Etterførlger Olsen kommer fra stillingen som driftsdirektør i Ragn-Sells, en stilling han har hatt i fem år. Han startet i selskapet for 15 år siden og har hatt flere roller underveis. Han er utdannet agronom og maskiningeniør.

- Ragn-Sells sin hovedoppgave er å tilby gode avfallsløsninger for næringslivet og andre. Vi sørger for hensiktsmessig håndtering og sortering av varene slik at mest mulig kan benyttes på nytt som råvarer i industrien. På denne måten kan vi medvirke til å ta vare på jordas ressurser. Jeg ser at vi er nødt til å komme oss fra en lineær til en sirkulær økonomi for å sikre ressurstilgang for fremtidige generasjoner. Dette er et lederansvar som næringslivet må ta, ikke bare politikerne og de unge, sier Olsen.

- Ragn-Sells skal i årene fremover fokusere mer på å bidra til sirkulære verdikjeder. Økt samarbeid med andre bransjer og virksomheter er nøkkelen til dette. Vi skal i større grad bli en råvareleverandør til de industrier som kan benytte sekundære råvarer i sin produksjon, legger den nye sjefen til.