Vice President Bane, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist13.12.2018

Har du et ønske om å lede og utvikle bransjens dyktigste eksperter innen bane i et voksende og spennende marked? Er du interessert i å bidra til økt vekst for divisjonen Transport og byutvikling? Er du en leder med ambisjoner som ønsker å skape resultater gjennom medarbeidere og kunder? Da ser vi frem til å høre fra deg!

COWI er verdensledende innen planlegging av komplekse jernbane-, bane- og metroprosjekter, samt tunnel- og brukonstruksjoner. Vi jobber på spennende prestisjeprosjekter for offentlige så vel som private kunder, som blant annet Fornebubanen i Oslo, Intercity-prosjekter rundt om i Norge, ERTMS Onboard for Alstom, Metrocityringen i København, samt lettbaneprosjekter i Norge, Danmark og Sverige.

I COWI er alle fagområdene samlet i samme hus, med fokus på tverrfaglig samarbeid. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative transportløsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

DU FÅR EN VARIERT HVERDAG HVOR DU ER MED PÅ Å UTVIKLE BRANSJENS BESTE TALENTER

Vi søker nå Vice President til å lede og utvikle vårt forretningsområde Bane med sine tilhørende seksjonsledere og fagressurser. Du vil inngå i ledergruppen til divisjon Transport og byutvikling, og være med på å lede hele divisjonen. Vi strekker oss etter å skape fremtidsrettede og kreative løsninger innen transport og byutvikling til beste for vårt miljø og våre kunder. Dette er en unik mulighet for deg som søker et forretningsmessig ansvar og som ønsker å arbeide med utvikling av kunder og organisasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Motivere og engasjere seksjonsledere og medarbeidere
 • Optimalisere prosjektporteføljen for å sikre en god balanse mellom store og små prosjekter
 • Følge opp og støtte avdelingslederne på forretningsmessig mål og resultatutvikling
 • Drive frem og inspirere til relasjonsbasert salg ovenfor både private og offentlige aktører
 • Utvikle våre rådgivere og ingeniører ved å bygge deres CV og referanser
 • Tilrettelegge for effektiv organisering og utvikling av beste praksis-prosesser og rutiner både internt og i kundegrensesnittet
 • Forbedre utnyttelsen av ressurser på tvers av forretningsområder og geografi, herunder på tvers av Bane-miljøene i Skandinavia
 • Tiltrekke og beholde de beste medarbeiderne

DU MOTIVERER ANDRE OG TENKER HELTHETLIG OG STRATEGISK

Vi ser etter deg som har erfaring med ledelse og utvikling av kunnskapsintensive tekniske miljøer, ideelt sett Bane-faglige miljøer. Du er god på kundekontakt, og har erfaring fra utadrettet salgsvirksomhet.

Erfaring og kompetanse:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring med personalledelse og prosjektledelse
 • Har god kjennskap til kunder, og gjerne deres bestillere
 • Erfaring fra f.eks. bane eller veg er ønskelig, og erfaring fra entreprenør- eller byggherrevirksomhet er interessant
 • Forståelse for hvordan det er å arbeide i større selskapsstrukturer
 • Innsikt i verdikjeder og arbeidsprosesser fra matriseorganisasjon
 • Erfaring med bruk av nye metoder og verktøy for å sikre effektiv samhandling og prosjektering

 • Kjennskap til ulike entreprisemodeller er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eventuelt skandinavisk) og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tenker helhetlig, strategisk og bredt
 • Gir andre en klar retning
 • Motiverer og dyktiggjør andre
 • Etablerer gode relasjoner med kunder og medarbeidere
 • Fokuserer på resultater og på å nå personlige jobbrelaterte målsetninger
 • Identifiserer forretningsmuligheter for organisasjonen
 • Kontrollerer kostnader og er oppmerksom på lønnsomhet, tap og verdiskapning

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får medarbeiderne i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 13.12.2018

Kontaktperson: Jørgen Pedersen (Senior Vice President), tlf: +45 2923 7714, e-post: JGP@cowi.com.

Linn Amundsen Mikkelborg (HR Business Partner), tlf: +47 97579828, e-post: LAMI@cowi.com.

Søk stilling

Vis flere stillinger: