Byrådsleder Raymond Johansen i samtale med lærlingen Anne-Marie Sørvåg og konsernsjef Ståle Rød i Skanska på byggeplassen til Ensjø Torg.Ståle Rød, Raymond Johansen og anleggsleder Marianne Åvik Bråten i Skanska.Raymond Johansen.Ståle Rød og Eirik Gjelsvik.Lærling Reber Bakir (midten) i samtale med byråd Inga Marte Thorkildsen og Ståle Rød.Anleggsleder Marianne Åvik Bråten i Skanska forteller om prosjektet Ensjø Torg.

– Vi trenger langt flere fagarbeidere

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo håper både de unge som skal gjøre sine valg om videregående utdanning og deres foreldre bruker tiden frem til 1. mars til å sette seg inn i mulighetene som finnes innen de yrkesfaglige studieretningene. – Frem mot 1. mars må vi virkelig trøkke til for å få flere til å søke yrkesfag, sier Johansen

– Oslo vokser, og vi trenger langt flere fagarbeidere til å bygge byen. Mulighetene er store om du velger denne retningen, legger Raymond Johansen til.

Byrådslederen og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, fikk onsdag en omvisning på Skanskas store byggeplass på Ensjø Torg. Her skal det bygges ut hele 630 boliger de kommende årene – og er en av mange store byggeplasser i hovedstaden. Bare på denne byggeplassen jobber det en lang rekke fagarbeidere, og flere lærlinger – to av dem fikk også fortelle om hvilke valg de vurderte og hvorfor de bestemte seg for å satse på bygg og anlegg.

Skriker etter mer faglært arbeidskraft
Rundt 60.000 10. klassinger i Norge, og 7.000 10. klassinger i Oslo, skal innen 1. mars bestemme seg for sin videre utdanning. Byggfagene har gjennom flere år vært på vikende front – for få ønsker å satse på en utdanning innen bygg og anlegg. Det betyr at byggenæringen, både i hovedstaden og over hele landet, skriker etter mer faglært arbeidskraft.

– I Oslo har vi en rekke store pågående prosjekter – og det skal i lang tid fremover bygges ut mye i hovedstaden. Hvert år flytter det 8.000 personer til byen – noe som også medfører at det vil bli et stort behov for videre utbygging i årene fremover. Tar du en yrkesfaglig utdanning er du sikret en spennende karriere med mange utviklingsmuligheter, samtidig som du får betalt i læreperioden – og du kommer raskt ut i betalt arbeid, påpeker Johansen. Han er glad for de senere års tendens om at flere nå velger yrkesfag enn for noen år siden – men dette er langt fra nok.

– Det er en svak økning i antall søkere, men det dekker på ingen måte behovet. Bransjen ønsker seg flere fagarbeidere, og velger du en utdanning innen byggfag har du en trygghet for fremtiden, mener han.

Ti prosent lærlinger
Byggenæringen har tidligere ropt et varsku om at det er et etterslep etter fagarbeidere som er langt større enn tilbudet. Rundt 40 prosent av næringen sier de ikke får dekket sitt behov.

– Vi har 2.000 fagarbeidere i Skanska, og vi har et mål om ti prosent lærlinger. I dag har vi 190 lærlinger i Skanska i Norge, så vi har ikke helt nådd målet, men vi er ikke langt unna. Vi satser kontinuerlig på å få inn nye lærlinger, og vi trenger at flere unge satser innen bygg og anlegg. Behovet for flere fagarbeidere er stort, sier Skanska-sjef Ståle Rød.

Han får støtte av konsernsjef Eirik Gjelsvik i BackeGruppen, som også var med på omvisningen på byggeplassen sammen med byrådslederen og byrådet på Ensjø.

– I BackeGruppen har vi rundt 40 lærlinger av totalt 387 fagarbeidere – og vi har ligget på rundt ti prosent andel lærlinger over flere år. Men vi merker at det er økt kamp om å sikre seg de flinke lærlingene. Behovet for lærlinger er stort, ikke minst når vi opplever at stadig flere byggherrer krever bruk av lærlinger på sine prosjekter, sier Gjelsvik.

– Gode muligheter for videreutdanning
Både Gjelsvik og Rød understreker de mange mulighetene som finnes om man velger en yrkesfaglig utdanning.

– Ved å velge byggfag får du en trygget for den videre karrieren ved at man har tilgang på en sikker jobb. Samtidig har man langt større muligheter for videreutdanning enn tidligere. I dag er det ikke slik at man må ha studiespesialisering for å videreutdanne seg - med yrkesfag i bunn har man alle muligheter til å jobbe som fagarbeider, eller utdanne seg videre innen flere retninger, legger Rød til.

Også byrådslederen mener man må trekke frem mulighetene som ligger i en videreutdanning med yrkesfag i bunn.

– Yrkesfag kan være starten på en videre karriere som kan bygges på med høyere utdanning, om du har lyst. Det betyr langt flere muligheter enn ved å velge studiespesialisering, sier Johansen. Han frykter dette poenget ikke er godt nok kjent, i hvert fall ikke hos foreldregenerasjonen.

– Det er mange som ikke har god nok kunnskap om hva en fremtid innen yrkesfag betyr, og dette budskapet må både vi som politikere, og bransjen selv, jobbe for å få frem, sier Johansen.

Oslo kommune har de senere årene også oppfordret bransjen til å ta i bruk flere lærlinger – og det er en utfordring næringen har tatt imot – og det har utviklet seg et tett samarbeid mellom Oslo kommune og byggenæringen i Oslo-området, da spesielt gjennom Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. De jobber sammen for å fronte yrkesfagene – og da bygg- og anleggsteknikk spesielt.

Det er kommet på plass læreplassgarantier og prosjekter som Yrkesveien og Småhusprosjektet. Oslo kommune har i tillegg vedtatt Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv, som blant annet har som mål bygge opp under rekrutteringen til bygg og anlegg - og at flere skal ønske å bli lærlinger.

Samarbeidet mellom bransjen og kommunen har hatt effekt – og man håper nå at enda flere innen 1. mars skal velge å søke seg til en yrkesfaglig studieretning.

Ifølge byrådslederen kan man da se frem til en trygg yrkeskarriere og lærlingene kan se frem til å tjene om lag 400.000 i løpet av læretiden hos de store entreprenørene. Dette kan for mange for eksempel bety en tidligere inngang på boligmarkedet

– Trives meget godt
En av de som har valgt å satse på bygg og anlegg, og som nå er lærling hos Skanska på Ensjø Torg, er Reber Bakir. Han kom ikke inn i bransjen gjennom den vanlige skoleveien, men kom til Skanska gjennom «Pøbelprosjektet».

Bakir og familien er kurdere med bakgrunn fra Irak. Han droppet relativt tidlig ut fra skolen - men kastet seg over muligheten når det åpnet seg en vei inn til bygg og anlegg hos entreprenøren.

– Jeg har nå vært hos Skanska i rundt ett år, og jeg trives veldig godt her. Det er mange dyktige arbeidskollegaer som følger opp. Det åpner seg store muligheter om man står på og gjør en innsats, sier Bakir. Han skal ta fagbrevet i løpet av 2021 – og kan med dette i hånden gå en spennende fremtid i møte innen byggenæringen.

– Viktig med samarbeid
– Gjør man en innsats som lærling og står på er mulighetene store for en videre karriere i byggenæringen - som er en evighetsnæring. Så lenge det finnes folk, skal det bygges, påpeker Ståle Rød.

Han sier det finnes flere eksempler på at et godt samarbeid mellom næringen og myndighetene gir resultater.

– Det er viktig å jobbe sammen for å få frem budskapet om behovet i næringen og hvordan vi på en best mulig måte kan legge til rette for å få flere til å søke seg mot bygg og anlegg, legger Rød til.

Alle lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk i 2018 fikk læreplass i Oslo, og mange bedrifter ønsker flere lærlinger.

– Læreplassgaranti gir trygghet for ungdom og foreldre, mens offentlige krav til lærlinger i kontraktene medvirker til at bedrifter tar inn flere lærlinger, legger Ole Henrik Ystehede, direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold, til.