Egil SkavangRasmus ReinvangIngunn Hylen fra Trafo arkitektur.

- Vi trenger en nasjonal arkitekturstrategi

Adm. dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene mener vi må ha en langt mer overordnet styring over hva som skal bygges og hvordan dette gjøres.

- Det bygde miljø har en stor innvirkning innen en rekke sammenhenger. Vi trenger en plan fra toppen av som gir innspill til regioner og kommuner – som igjen gir føringer til byggherrene, sier Skavang, som mandag ettermiddag inviterte inn til et møte om by- og stedsutvikling under headingen «Lokal og nasjonal arkitekturpolitikk - trenger vi det?» på Arendalsuka.

Han understreker av selve bestillingene som gjøres er helt vesentlig for hva som bygges.

- Det må være ulike ansvarsnivåer for hvem som gjør hva innen planleggingen av utbyggingen av både byer og enkeltprosjekter. I dag har vi ikke en nasjonal arkitekturstrategi i Norge som våre naboland har. Det er heller ikke mange kommuner som har dette. Vi må se nærmere på hvem det er som har ansvaret for hva – om vi skal tenke helhetlig må vi starte på toppen, mener Skavang.

Rasmus Reinvang, som representerer Miljøpartiet De Grønne i Oslo, deltok også på arrangementet, og han var mener man må se nærmer på en funksjon med en byarkitekt i Oslo.

- VI skal utrede hva dette kan være, men dette er et kjempeviktig tema. Plan- og bygningsetaten i Oslo har et sterkt kompetansemiljø – og et spørsmål vil da være om en byarkitekt bør være innenfor denne etaten eller ikke. Personlig mener jeg en byarkitekt bør ha en helt fri og uavhengig rolle, sier Reinvang.

Han understreker arkitekturens betydning for å skape en bærekraftig hovedstad.

- Oslo i rask vekst og hvert år må vi bygge for å ta imot 6.-8.000 nye innbyggere. Vi trenger da arkitekturen. Oslo skal være en nullutslippsby - men skal samtidig et godt sted å være, påpeker Reinvang.