Vi søker Senior og Junior hydrogeologer

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeViken
StedSandvika
Søknadsfrist22.06.2020

Bli en del av Norges ledende kompetansemiljø inennfor hydrogeologi!

Norconsult har over 20 hydrogeologer, derav 4 med doktorgrad. Hydrogeologene våre arbeider fast med ulike prosjekter innen bl.a. drikkevannsforsyning, forurensningstransport, urbanhydrogeologi, gruve- og vannkraftvirksomhet, samferdselsprosjekter, kulturminner (kulturlag) samt med grunnvarme.

Det største hydrogeologimiljøet tilhører Miljøavdelingen her i Sandvika, der vi er 12 hydrogeologer med ulike spesialretninger. Vi har et godt samarbeid med våre avdelinger for naturmiljø, hydrologi, geoteknikk, ingeniørgeologi, tunnelanlegg, VA, samt arealplanlegging. Vi er organisert i Miljøavdelingen med 37 medarbeidere som samarbeider tett med alle miljøfag i et landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen.

Hydrogeologigruppen har ukentlige faglunsjer der problemstillinger, prosjekter eller nyutvikling er tatt opp og presentert. Vi utfører egne labforsøk for våre oppdragsgivere, og vi jobber med utvikling av metoder for å være i utviklingsfronten i fagbransjen. Vi jobber både i små prosjekter og i store tverrfaglige prosjekter der det er høye krav om å ligge langt framme på BIM og samtidig prosjektering. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer, kurs og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver over i mange markeder, og gode karrieremuligheter innen hydrogeologi.

Vi på Miljøavdelingen ved hovedkontoret i Sandvika ser at vi har behov for påfyll med en junior og en senior hydrogeolog. Senior-hydrogeologen ønskes med høy kompetanse på grunnvann i berg og løsmasser samt forurensningstransport. Gode kunnskaper på GIS-verktøy og AutoCad 3D og 2D teller positivt. Vi benytter siste versjon av Visual MODFLOW Flex, samt 2-D FEM SEEP/W og CTRAN/W og PHREEQC for strømning- og transportmodellering. Dine kvalifikasjoner omfatter minst en M.Sc.-grad innenfor hydrogeologi og minst syv år med aktiv og relevant prosjekterfaring innenfor faget (stipendiat-tid kan medregnes). Junior-hydrogeologen ønskes med 0-6 års erfaring. Du har en M.Sc.-grad innenfor hydrogeologi.

Arbeidsoppgavene for begge stillingene vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt, og de vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og kontorets ønsker/behov for videre utvikling.

Mer om Senior-hydrogeologens arbeidsoppgaver:

 • Leveranser som spenner fra innledende vurderinger til full prosjektering av tiltak innen hydrogeolgi og ytre miljø. Aktuelle fagområder er grunnvann/porevann ved byggegroper/tunnel/fjellhallanlegg/kulturlag, forurensningstransport, grunnvannsforsyning, grunnvarme og hydrogeokjemi.
 • Oppdragsledelse i hydrogeologi- og miljøprosjekter
 • Fagansvarlig hydrogeolog med fagleveranser i store tverrfaglige prosjekter innen markedene: samferdsel, VA, energi og bygg og eiendom.
 • Være med å utvikle BIM-leveranser i vår avdeling
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Utvikle stedsspesifikke forsøk, metodeutvikling og sporstoff-forsøk
 • Være mentor for yngre medarbeidere og bidra med kvalitetssikring
 • Kundeoppfølging, markedsføring og salg/tilbudsarbeid

Mer om Junior-hydrogeologens arbeidsoppgaver:

 • Medarbeider i mindre og større hydrogeologi- og miljøgeologi-prosjekter.
 • Jobbe med AutoCad og BIM
 • Modellere grunnvannstrømning og forurensningstransport etter evne og oppdrag
 • Feltarbeid og befaringer
 • Mulighet for labarbeid
 • Rapportere fra feltundersøkelser, labanalyser og vurderinger
 • Følge opp prosjekt-budsjetter
 • Prosjektledelse i mindre oppdrag

For begge stillinger må du:

 • Ha interesse for å utvikle hydrogeologiske metoder i felt og analyse
 • Ha erfaring med numerisk modellering innen faget
 • Være flink til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
 • Gjerne ha GIS-kompetanse og kjennskap til ulike DAK-verktøy
 • Være kreativ og løsningsorientert
 • Ha forretningssans og «gründerånd» - være god på salg
 • Ha praktisk sans
 • Være faglig ambisiøs med analytiske evner
 • Ha godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av deling på tvers av fag og enheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad

Ta gjerne en uforpliktende kontakt med avdelingsleder Vegard Kvisle, eller gruppeleder på hydrogeologi, Kevin Tuttle. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Send søknad

Kontaktpersoner

Kevin John Tuttle

Gruppeleder Hydrogeologi

Tlf. +47 45 40 11 15 Send e-post

Vegard Kvisle

Leder Miljøavdelingen

Tlf. +47 45 40 10 97 Send e-post

Vis flere stillinger: