- Vi skal gjøre rett og skjell for oss

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke tar i sin blogg opp at det helgen kan ha blitt etterlatt et inntrykk i mediebildet av at Veidekke som bedrift ønsker å snike seg unna eventuelle konsekvenser av mulige lovovertredelser. – Dette er ikke riktig.

– I Veidekke gjør vi rett og skjell for oss, og vi iverksatte allerede for ett år siden tiltak for å rydde opp i det vi mistenkte var ulovlige forhold, skriver Venold.

Aftenposten skrev på lederplass søndag, at det kan virke som om at ledelsen i Veidekke ikke har tatt inn over oss alvorlighetsgraden av forrige konkurransesak i bransjen på begynnelsen av 2000-tallet.

– Dette er ikke i tråd med hva vi mener. Vi har i aller høyeste grad tatt inn over oss sakens alvor. Da det fremkom påstander om mulige ulovligheter i juni 2001, satte vi umiddelbart i gang tiltak. Vi gjorde det helt klart i organisasjonen at Veidekke har nulltoleranse for ulovlig atferd, skriver Venold.

Les hele innlegget her