Vi handler enda mer til hus, hjem og hytte

Nordmenn handlet for over 7 milliarder kroner mer de ti første månedene i fjor enn året før. Størst er veksten for byggevarer, interiør og elektriske artikler.

Innenfor hus, hjem og hytte handlet vi for 53 milliarder kroner de ti første månedene i fjor.

Det er 2 milliarder mer enn året før, noe som tilsvarer en vekst på 4 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Samlet er veksten på 2,2 prosent.

Detaljhandelsbedriftene i Nord-Trøndelag har størst prosentvis vekst av detaljhandelsbedriftene i Norge. Det ble omsatt for 8 milliarder kroner i detaljhandelen i Nord-Trøndelag de ti første månedene i 2010. Dette er en vekst på nærmere 4 prosent sammenlignet med samme periode i året før.

I september og oktober (5. termin) i 2010 økte omsetningen i detaljhandelen med 700 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Dette er en vekst i overkant av 1 prosent.