- Vi bygger ikke infrastruktur for moro skyld

Under en debatt om smarte havner i Arendal var samferdselsminister Jon Georg Dale tydelig på at havnen vil spille en viktig rolle i fremtidens infrastruktur.

Sweco, Sintef Ocean og Norske Havner inviterte onsdag til debatt om smarte havner, på Madam Reiersen i Arendal.

Swecos adm. dir Grete Aspelund innledet debatten med å legge vekt på de to utfordringene dagens havnenæring står ovenfor.

– Havnene har en sentral rolle i klimautfordringene. Punktutslipp fra skip og godstransport må ned, dette vil kreve både elektrifisering og automatisering av havnedriften. Havnene er også svært arealkrevende og opptar ofte store og attraktive arealer i byene. Kan en modernisering av havnene føre til avkall på arealer, spurte hun.

I panelet satt statsråd Jon Georg Dale (FrP), Beate Kvamstad-Lervold fra Sintef Ocean, Helge Otto Mathisen fra Color Line, Kristiansandordfører Harald Furre (H) og Arnt-Einar Listheim fra KS, og det var bred enighet om at det er behov for en enda mer tydelig havnepolitikk hvor havn er en del av norsk samferdselspolitikk.

– Havnen har en nøkkelrolle når det kommer til å løse fremtidens utfordringer innen logistikk og transport. Vi har behov for en infrastruktur med integrerte transportsystem hvor havnen spiller en viktig rolle, sa Kvamstad-Lervold.

Statsråden la vekt på at havnene er en viktig del av norsk infrastruktur.

– De store avstandene er en utfordring for Norge, og vi bygger ikke infrastruktur for moro skyld. Infrastrukturen skal både løse utfordringer for næringslivet, samtidig som den skal sikre at folk kommer seg til og fra jobb. Det er ingen tvil om at havnen vil spille en viktig rolle i fremtidens infrastruktur, understreket Dale.