Vi beklager problemene på bygg.no

Vi har i den senere tid hatt til dels store problemer med våre nettsider, spesielt i timene etter at vi har sendt ut nyhetsbrev. Da er trafikken svært stor, og dette har gjort at vår leverandør har hatt problemer med å serve våre sider på en tilfredsstillende måte. Vi kan bare beklage, men håpet nå er at vår leverandør løser problemene en gang for alle.

 

Det er hyggelig at mange vil inn på sidene våre, men når flere tusen brukere åpner siden samtidig har det altså blitt problemer. I perioder har sidene gått helt ned og i andre perioder har sidene vært utrolig trege å få opp. Dette kan vi ikke leve med. Jeg skjønner alle frustrerte lesere, men jeg skal hilse og si at frustrasjonen er vel så stor i vår egen redaksjon.

Trafikkutviklingen på bygg.no og boligogenergi.no er meget god. Men dessverre har vi også mistet mye trafikk som følge av driftsproblemene. Nå håper vi at det er funnet en løsning som gjør at vi kan kunne motta en stadig større trafikk uten at det skaper problemer.

Vi får ellers inn en masse tips - og med så mange og gode saker vi har er det ikke rart at trafikken øker. Vi har i de siste dagene også hatt ekstra stor trafikk i og med at vi gjennom bygg.no både har Julekonkurranse og en konkurranse hvor premien er startlisenser til Birken.