Vettakollen høydebasseng

HomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleidHomleid

To gigantbassenger i fjell skal sørge for sikker vannforsyning til de vestre bydelene i Oslo.

Vettakollen høydebasseng

Sted:Oslo

Prosjekttype: Høydebasseng for sikker vannforsyning

Totalkostnad: 300-350 millioner kroner

Prosjektledelse byggherre: HR Prosjekt

Byggeledelse byggherre: OPAK

Hovedentreprenør: AF Anlegg

Rådgiver: SWECO

Underentreprenører: Enwa PMI = OneCo Øst = Blikra & Søderblom = Gunnar Knutsen = Kynningsrud Fundamentering = JHS Engineering = Skanska Asfalt = Giertsen Tunnel = IcopalTak Øst = Murmester Stryken og Gudbrandsen = To Malere Interiør & Vedlikehold = Manglerud Rørleggerbedrift = Gauksås Gulvstøp = Norsk Epoxy 

Fjellhallene som hovedentreprenør AF Anlegg har sprengt ut i forbindelse med vannforsyningsprosjektet Vettakollen høydebasseng, er 110 meter lange, 17,5 meter breie og cirka 12 meter høye. Når anlegget tas i bruk vil de underjordiske bassengene romme til sammen 26.000 kubikk vann. Dette er nok til å forsyne bydelene Vestre Aker og Nordre Aker med vann i 48 timer.

– I med at Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalsvannet ligger lavere enn bydelen, må vannet pumpes ut til forbrukerne via pumpestasjoner. Dette fungerer bra, men det gir ingen sikker vannforsyning ved strømbrudd eller andre driftsbrudd. Derfor er det bygget to høydebasseng inne i fjellet som ved brudd i vannforsyningen vil sikre drikkevann til cirka 100.000 beboere i de to bydelene, opplyser prosjektleder Steven B. von Hall fra HR Prosjekt AS. Han er leid inn til å styre utbyggingen på vegne av byggherren Oslo kommune Vann- og avløpsetaten.

«Brun bitter»

Bydelene Vestre Aker og Nordre Aker har tidligere benyttet Langlivannet som reservevannkilde. Ifølge von Hall var det en lite tilfredsstillende løsning.

– Vannet fra Langli blir humoristisk omtalt som «brun bitter». Beboerne i området er derfor veldig fornøyd med at de nå får en ny og sikker høydebassengløsning med skikkelig vann fra Oset, sier han.

To kilometer tunnel

Utbyggingen av Vettakollen høydebasseng har en totalkostnad på 300-350 millioner kroner. AF Anleggs hovedentreprisekontrakt har en verdi på drøye 200 millioner kroner. Prosjektet startet i september 2011 og anlegget blir overlevert til byggherre i slutten av februar.

Utover selve fjellhallene, er det drevet en adkomsttunnel opp til de to fjellbassengene og en blindtunnel

– AF har tatt ut cirka 120.000 kubikk fjell i prosjektet, opplyser von Hall.

Vurderte boring, gikk for sprenging

Prosjektlederen forteller at de i utgangspunktet hadde tenkt å bore cirka 300 meter av blindtunnelen, men usikkerhet rundt boreteknologien kombinert med strenge miljøkrav knyttet til blant annet en salamanderdam som skulle passeres, gjorde at prosjektet heller valgte å sprenge ut tunnelen.

– Vi gjorde en risikovurdering og fant ut at tunnel gir en sikrere og mer kontrollerbar løsning med tanke på blant annet injisering underveis, sier von Hall og tilføyer at tunnelløsningen lå som en opsjon i kontrakten med hovedentreprenør.

5500 meter rør

I både adkomsttunnelen og blindtunnelen er det montert vannledninger. Cirka 5500 meter vannrør med størrelser fra 400 til 600 millimeter er montert i prosjektet og det er blitt støpt hele 660 små betongfundamenter som vannledningen ligger på.

I prosjektet er det blant annet også støpt massive betongvegger som stenger vannet inne i fjellhallene.

– Oslo vann og avløpsetat virker veldig godt fornøyd med kvaliteten på anlegget. Det er et anlegg med gode og solide leveranser som fungerer fra første dag, mener prosjektlederen.

20 meter overdekning

Von Hall sier en av utfordringene i prosjektet har vært å drive tunnel tett under et bebygd område. I snitt har det vært en fjelloverdekning på 20 meter, noe som har stilt strenge krav til rystelser under sprengningsarbeidet.

– Vi gjorde tilstandsvurderinger på flere hundre hus før vi startet og alt tyder på at vi har klart oss bra, sier von Hall.

Han mener det også har gått overraskende smertefritt å frakte 120.000 kubikk stein gjennom boligområde på Oslos vestkant.

– Vi fikk faktisk spørsmål om hvor det ble av den tunge anleggstrafikken og da var vi nesten ferdige med tunneldrivingen, humrer von Hall.

Har spilt på lag med publikum

Prosjektlederen sier at de både før og under prosjektet har vært veldig opptatt av å spille på lage med publikum. Han mener nærområdet har taklet anleggsaktiviteten på en positiv måte og tror det har mye å gjøre med at de var flinke til å forberede beboeren på hva som var i vente.

– Et annet viktig fokusområde for prosjektet har vært miljøaspektet. Store deler av anlegget ligger tross alt innenfor markagrensa, forteller von Hall.