Vestvang

Picasa

Den sentrumsnære utbyggingen av Ask sentrum i Gjerdrum fortsetter. Bunde Eiendom og Hans Olav Ask har gjennom selskapet Vestvang AS ferdigstilt de første leilighetene på en tomt som kan gi inntil 210 boenheter og 3.000 kvadratmeter næring.

Vestvang

Sted: Ask, Gjerdrum kommune

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal: 6.549 kvm (boliger), 2.660 kvm (næring)

Byggherre: Vestvang

Totalentreprenør: BundeBygg

Prosjektkostnad inkl mva: 192 millioner kroner

Arkitekt: LOF Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen

Rådgivere: Prosjektering vei: Arealtek l RIA: By Akustikk l RIB: Ingeni-

ørene Seim & Hultgreen l RIE: ECT /Akershus Elektro l RIG: Multiconsult / Siv. Ing. Albert Ølnes l RIV rør: AJL l RIV vent: Raad l RIBFy: Hjellnes

Consult l RiBR: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Riving: Øst-Riv l Modulleverandør: Kodumaja l Grunnarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Betong-

leverandør: Skedsmo Betong l Betongarbeider: Betongmannen l Prefab: Norske Bæresystemer l Mur- og malingsarbeider: Bygg & Mal l Mur- og flisarbeid: Mjøndalen Mur og Puss l Lås og beslag: Ingeborg Lås og Beslag l Tekking: Romerike Tak og Membran l Blikkenslager: Tak og Beslag l Metallarbeider: TT Stål l Glassarbeider: Profilteam l Maler: Bygg & Mal l Byggtapetsering: Ragnar Andersson l Himlingsarbeid: Norpartner l Rør: BA rør l Luftbehandling: Bryn Byggklima l Utomhusarbeid: Hans Olav Ask / Steinmiljø l Elektro: Akershus Elektro l Oppmåling: Øvre Romerike Prosjektering / Oslo Oppmåling l Byggevarer: Optimera l Ståldører: Daloc l Forskaling: Peri l Garasjeport: Portservice Oslo og Akershus l Avfallshåndtering: Franzefoss

Gjerdrum kommune ønsker en fremtidig vekst og fortetting i Ask sentrum, og har et mål på ca. 60 boliger i året. For 2016 er i hvert fall målet nådd; Vestvang består av 60 leiligheter fordelt på tre bygningsvolumer. Reguleringssaken og utformingen av de tre volumene har vært ved LOF Arkitekter.

Den plasstøpte p-kjelleren og rålokalene for næringsarealene er oppført av BundeBygg i en totalentreprise med en verdi på 82 millioner kroner. Innredningsarbeidene i Rema er utført av RR Bygg og koordinert av Bunde Eiendom. Boligdelen over består av moduler levert og montert av estiske Kodumaja, som eksporterer størstedelen av sin produksjon til de skandinaviske landene. Prosjektkostnaden er på 192 millioner kroner inkludert avgifter.

Prosjektsjef i Bunde Eiendom, Eivind Endresen, opplyser at byggekostnader og betalingsvilje for boliger i Ask var sterkt medvirkende til valget av moduler. Byggekostnader og dermed utsalgspris blir lavere.

– Poenget er at salgsprisene her oppe ikke kan sammenliknes med nivået i Oslo. Kvaliteten på modulene er imidlertid veldig bra. De er kan hende av bedre kvalitet enn det man klarer å bygge utendørs på stedet. Utfordringen er designet – det å gi dem et spennende uttrykk. Det var viktig for LOF Arkitekter at det typiske modulbygg-uttrykket ikke skulle få komme for tydelig frem. Det har de lykkes bra med. Det kan også prosjektlederen fra Kodumaja bekrefte; han mener de tre volumene i Vestvang arkitektonisk er blant de fineste byggene de har satt opp, sier Endresen.

Store deler av Gjerdrum består av marine avsetninger som medfører hyppige forekomster av kvikkleire. For å stabilere grunnen og unngå peling hviler prosjektet derfor på en bærende bunnplate med en tykkelse på 50 centimeter.

Ankom om natten

Det var ikke bare bunnplata som måtte dimensjoneres kraftig. Valget av moduler krever spesielle dimensjoner på de bærende konstruksjonene, og påfører kostnader. Kodumaja hadde strenge stivhets- og nedbøyingskrav i forhold til dekket over næringsarealene som modulene skulle hvile på. Hulldekkene som ble benyttet, har også en solid dimensjon på 50 centimeters tykkelse.

Modulene Kodumaja leverer, veier mellom 8 og 16 tonn, og kan i henhold til premissgiver Statens vegvesen ikke være bredere enn 4,2 meter når de fraktes inn i landet på bil fra Estland. Nettopp på grunn av påkrevd politieskorte måtte modulene, som var inntil fire meter brede, ankomme Ask om natten.

– De kom fra midten av januar 2016. Hvert av de tre byggene ble montert i løpet av tre netter. Det var sprengkulde; den varmeste perioden vi hadde var 18 minusgrader, forteller Jan Øyvind Schneider, BundeByggs prosjektleder.

Avtalen utbygger hadde med Kodumaja, var at annenhver etasje skulle kles med stående lektekledning på byggeplassen.

– Da ville vi slippe med en list mellom etasjene. Ved en inkurie ankom de plassen uten kledning i det hele tatt, noe som førte til at alt måtte kles her. I forhold til fremdriftsplanen ble det vesentlig mer arbeid enn det var lagt opp til, sier Endresen.

Etterarbeid

Det er en del etterarbeid med kompletterende arbeider med modulene. Selv om de første ankom i midten av januar i fjor, har dette arbeidet pågått frem til nå. Med alt etterarbeid Det regnesdet med fem til seks måneder monteringsarbeid på byggeplassen.

– Her på plassen var Kodumaja ikke vant til den mengden etterarbeid. Derfor har de også bommet litt på fremdriften. Spesielt etter som leveransene av modulene etter hvert ankom på samme tid som BundeBygg skulle overlevere næringsarealene til REMA 1000, og samtidig ferdigstille utvendige arbeider. Bunde Eiendom overleverte arealene som RR Bygg hadde utført, mens stillasene fremdeles sto oppe. Det var en krevende koordinering. Vi har måttet omrokere for å finne den optimale tilpasningen for å tilfredsstille våre forpliktelser overfor leietakerne i næringsdelen, påpeker Endresen. Han understreker allikevel at modulleverandøren rakk alle tidsfrister ved å sette inn flere ressurser.

De 60 leilighetene spenner fra 38 til 138 kvadratmeter. Leilighetene består av to eller tre moduler. Enkelte enheter er såkalte townhouses, som går over to etasjer.

I tillegg til REMA 1000 har også Boots Apotek signert en leieavtale. Disse lokalene skal bygges av BundeBygg. Det er også, samtaler i gang med andre mulige leietakere. Håpet er også en liten kafé i bygget.


Flere prosjekter