Vestsiden skole og Vestsiden studentboliger

Foto: Ulrik Rør/SolcellespesialistenFoto: Ulrik Rør/SolcellespesialistenFoto: Ulrik Rør/SolcellespesialistenFoto: Svanhild BlakstadFoto: Skorve EntreprenørFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadAnleggsleder Werner Øverland (t.v) og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

På Kongsberg har telemarksentreprenøren Skorve Entreprenør bygget et stort massivtreprosjekt som rommer både ny ungdomsskole, flerbrukshall og 165 studentboliger i samspill med kommunens eiendomsselskap.

Fakta

Sted: Kongsberg

Prosjekttype: Skole og studentboliger, nybygg

Bruttoareal: Vestsiden skole: 6900 kvadratmeter Vestsiden studentboliger: 6300 kvadratmeter inkl p-kjeller på 900 kvadratmeter

Byggherre: Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE)

Byggherrerepresentant: Rambøll

Totalentreprenør: Skorve Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: Vestsiden skole: kr 165.600.000,- Vestsiden studentboliger: kr 105.450.000,-

Arkitekter: Enerhaugen arkitektkontor og DRMA

Landskapsarkitekt: COWI

Totalrådgiver: Sweco Norge. RIB massivtre: Woodcon

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Woodcon l Grunn- og utomhusarbeider: Kongsberg Entreprenør l Elektro: Forenede Montører Kongsberg l Rørlegger og ventilasjon: Vito Entreprenør l Adgangskontroll: Focus Security l Armering: Celsa Steelservice l Badekabiner: Norac l Betongleverandør: Kongsberg Ferdigbetong l Brannsikring: Buskerud Brannservice l Byggevarer: Optimera l Faste innredninger: ST Skoleinventar l Foldevegger: Miljø Vegger l Glassfasader/overlys: Arcsys l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Heis: Heisplan l Innerdører: Jømna Brug l Kjøkken og innredninger studentboliger: Designkjøkkenet l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Lås og beslag: Dormakaba l Maler: Buskerud Malerforretning l Belegg: E. Zuraris Malerservice l Maskiner og utstyr: Ramirent l Mur/puss/teglarbeider: Flis og Murmester l Parkett og sportsgulv: Bo Andrén l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Spunting: Seierstad l Plattendekker og skallvegger: Systemblokk l Taktekking og radonsperre: Byggpartner l Trapper og rekkverk: Stokke Stål l Solskjerming: Kvint Blendex l Solcelleanlegg: Solcellespesialisten l TRP-plater: Elektrosveis l Systemvegger og himlinger: Modulvegger l Stikking: Ingeniørservice l Tårnkran: Craneway l Vinduer: Nordan l Ytterdører aluminium: Saga aluminium l Sykkelstativ: publicus Euroskilt l Forbruksmateriell : Ahlsell og Motek.l Blikk: Teleblikk l Møbler og inventar massivtre: Uvdal snekkerverksted

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) er byggherre for Vestsiden skole – som også inkluderer en flerbrukshall på 2100 kvadratmeter – og Vestsiden studentboliger. Begge prosjektene er utført i en samspillskontrakt med Skorve Entreprenør og ble overlevert i juni.

Byggherre har hatt høye miljøambisjoner for prosjektet og det er stilt store krav til energi og miljø. Skolebygget er prosjektert med tanke på lavt energibehov. Det er bygget i massivtre med passivhusstandard og skal BREEAM-sertifiseres på nivå «Good». Energiløsning for bygget inkluderer solceller på takflater og veggflater, samt batterirom og brønnpark.

På arkitektsiden er prosjektet et samarbeid mellom DRMA og Enerhaugen arkitektkontor. I konkurransefasen og forprosjekt har de to arkitektkontorene hatt en 50/50-deling på prosjektet.

I detaljprosjektering har man delt prosjekteringsansvar, der DRMA har hatt ansvar for fasader og klimaskall og Enerhaugen for planløsninger, massivtre og innvendige konstruksjoner. DRMA har i tillegg hatt egen interiørarkitekt, har vært ansvarlig søker og stått for oppfølging av byggeplass i produksjonsfasen. Sweco har vært totalrådgiver.

Omfattende prosjekt

Vestsiden skole er på totalt 6900 kvadratmeter og har plass til 480 elever fordelt på fem parallelle trinn, en innføringsklasse og en avdeling for elever med spesielle behov. Skolen har spesialrom for blant annet sløyd, keramikk, naturfag og tekstil og mat og helse. Den inneholder også eget amfi, musikkrom og administrasjonsfløy for ansatte og en flerbrukshall med 25 x 45 m spilleflate. Flerbrukshallen med tilhørende garderobeanlegg samt tekniske rom er plassert i byggets underetasje.

Like innfor skolens hovedinngang er det et stort garderobeområde i sentrum av bygget. To store lyssjakter i to etasjer åpner garderobeområdet mot himmelen og bidrar med dagslys og ekstra romkvalitet.

Samlingsrommet med amfiløsning ender opp i biblioteket i 2. etasje hvor det er store vindusflater som vender ut mot Lågen. Samlingsrommet er skolens «hjerte», der alle byggets viktigste funksjoner møtes og sambrukspotensialet utnyttes maksimalt. Trinnarealer er lagt som en U-form rundt det indre samlingsrommet og garderobeområdet.

Spesialundervisningsrom som kunst- og håndverk er lagt som en egen fløy langs flerbrukshallen. Denne fløyen ender i spesialavdeling, utformet som et eget en-etasjes volum, med egen inngang og eget uteområde. Dagslys, menneskelig skala og dynamiske rom er sentrale elementer i skolen.

Vestsiden studentboliger

Vestsiden Studentboliger ligger på nabotomten til skolen og består av 155 boenheter fordelt på to bygg – ett med trekledning og ett med murfasade. Begge er oppført i massivtre. Trebygget har fått navnet Silva, som betyr skog. Navnet bringer også tankene til sølv og sølvgruver som Kongsberg er kjent for. Bygget med murfasade har fått navnet Monti, som betyr fjell. Navnene refererer seg både til materialene byggene er laget av og naturen de er omgitt av.

Silva er et bygg på fire etasjer og har 99 boenheter fordelt på 89 hybelleiligheter med eget bad og kjøkken og 10 toroms-leiligheter. Monti er på tre etasjer og har 56 hybler med eget bad, tilknyttet felleskjøkken hvor 18-19 hybler deler kjøkken med egen stue. Til anlegget hører også et fellesvaskeri som ligger i 1. etasje i Silva-bygget.

Det er opparbeidet felles utearealer med grillplass og sittebenker for alle som bor i byggene, samt balanseline og balansestokker. I tillegg er det anlagt et offentlig parkområde som nærmeste nabo til studentboligene.

Både enkle og kompliserte grunnforhold

På skoletomta var det fra før et eksisterende skolebygg i tegl fra 1960-tallet, samt to gymsaler som ble revet. Entreprenøren startet rivearbeidene i november 2017 og byggestart var i mars 2018.

– Her var det ganske greie grunnforhold med sand og grus, og det var ingen overraskelser. Vi måtte spunte litt for å sikre nabotomta. På tomta til studentboligene var det derimot store utfordringer i grunnen, sier prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør.

Tomta til studentboligene ligger et par hundre meter unna skoletomta. Der var det ikke noe bebyggelse fra før, bortsett fra Kongsberg Vandrerhjem, som er og har vært i full drift under hele byggeprossessen.

– Her var det før et tjern som ble fylt opp, og grunnen besto av ymse masser med mye stor stein, gamle trestammer og røtter. Det ble mye vanskeligere å få ned peler enn først antatt, og det ble omfattende sikringsarbeid i skråning og spuntarbeid som gjorde grunnarbeidene tok lenger tid enn planlagt, sier Seltveit.

Konstruksjon

På skolebygget er bærekonstruksjonen i betong i underetasjen samt betongdekke over. Videre oppover i det to-etasjes bygget er det massivtre hele veien, både i bærekonstruksjoner, vegger, heissjakter og trapper. Taket er Lett-tak. – Alle steder i skolebygget hvor det har vært mulig med synlig massivtre, har vi brukt det. Der det har vært nødvendig i forhold til lyd- og brannkrav har vi foret på veggene, sier Seltveit.

På studentboligene er kjeller støpt i betong samt betongdekke over kjeller. Deretter er det massivtre i alle etasjer, vegger, dekker og tak.

– Vi har bygget mye i tre tidligere, men dette er vårt første massivtreprosjekt. Det har vært en veldig god erfaring og læringsprosess. Vi har hatt gode og saklige diskusjoner i prosjekteringen når det gjelder brann, lyd og øvrige løsninger, og dette har vært veldig konstruktivt, sier Seltveit.

Også anleggsleder Werner Løvland er svært tilfreds med hvordan det har vært å jobbe med massivtre:

– Det gir en mye renere byggeplass. Arbeidsmiljøet er helt klart mye bedre, med renere og friskere luft ettersom man blant annet slipper borestøv. Det er en stor fordel at man får opp konstruksjonen raskt og får lukket bygget. Dessuten tørker det mye raskere enn en betongkonstruksjon eller bygg med bindingsverksvegger, sier han.

Nærområdet ved Vestsiden skole og studentboligene består stort sett av boliger og noe næring med en bensinstasjon og et bilverksted, samt Vandrerhjemmet. Entreprenøren forteller at de har tilstrebet god informasjon underveis, og at de har hatt god dialog med naboene.

– Det er første gangen vi bygger to prosjekter samtidig, og det har vært stort engasjement fra mange hold. Opprinnelig skulle to gamle hus på skoletomta rives for å gjøre plass til større skolegård, med de ble i stedet flyttet til en annen tomt i byen på grunn av verneinteresser, sier Seltveit.

Han forteller også at de måtte bygge et nytt VA-anlegg langs hele vegen på oppsiden av tomta.

– Dette berørte mange av naboene, men de har vært veldig tålmodige under hele byggeprosessen.Nå håper vi og tror at de er fornøyde med at det er kommet opp et fint og nytt bygg i nabolaget, med fine uteområder, sier han.

Fasader

Fasadene på skolebygget er i tegl og royalimpregnert trekledning. Det er også store innslag av glassarealer med store vinduer som gir mye dagslys. Det er også to sjakter med overlysvindu i taket. På taket er det et 1900 kvadratmeter stort solcelleanlegg, som produserer strøm til bygget.

– Bygningsfasadene er utformet slik at den nedre delen mot bakken har teglmateriale, mens volum som legger seg oppe på og over teglvolumene har en trekledning. Dette gir en referanse til den gamle skolen og til den historiske bebyggelsen langs elvedraget, hvor det ofte er en murt nedre del med tremateriale på øvre del av bygningen. Vindusbåndene ved teglvolumer er forskjøvet i forhold til hverandre for å skape dynamikk i fasaden, sier sivilarkitekt Anders Granli i DRMA.

Tetthetsmålingene har også gitt veldig gode resultater, og med målinger på 0,16 og 0,19 er dette langt under kravet til tetthet for passivhus.

– Brukerne av skolen skryter av at den er veldig godt støyisolert. Den trafikkerte hovedvegen E134 går forbi få meter utenfor skolebygget, men når man står på innsiden og ser rett ned på vegen kan man ikke høre trafikkstøyen, sier Seltveit.

Fra arkitektens side er det lagt stor vekt på å bruke bygget som en støybarriere mot hovedveien for å oppnå en stille skolegård.

Utfordringer

Av utfordringer kan både prosjektleder og anleggsleder fortelle at det har vært trangt på byggeplassen.

– Vi har ikke hatt noe ekstra areal utenom det vi skulle bygge på. Vi overtok en stor brakkerigg som det var midlertidige klasserom i, men den måtte vi fjerne etter hvert som prosjektet skred frem og vi skulle bygge utomhusanlegget. Når to såpass store prosjekter går samtidig med inntil 100 mann i full sving på samme tid, blir det også veldig folksomt og mye trafikk, sier Seltveit.

– Vi har hatt mange atkomster på tomta, og det har vært noen utfordringer med porter. For å løse det trafikale fikk vi lov til å lage en midlertidig avkjøring på tomta, og det hjalp mye på transport og logistikk, sier anleggsleder Werner Øverland.

Han sier at de også hadde noen utfordringer med leveranser som ikke ble levert i rett tid, fordi leverandøren rett og slett hadde tatt på seg for mye.

– Ellers har vi hatt høyt fokus på arbeid i høyden og sikker jobbanalyse med montasje, og orden og ryddighet på byggeplassen. På et så stort prosjekt er det alltid en utfordring å klare å holde god orden, sier Seltveit.

På studentboligene, som ligger et par hundre meter unna skolebygget, var det krevende grunnforhold, og det skapte forsinkelser som måtte tas igjen. På grunn av verneinteresser i omkringliggende bebyggelse tok også den politiske behandlingen i kommunen mer tid enn man hadde regnet med.

– Vi kom senere igang enn planlagt med byggingen og fikk under ett års byggetid på studentboligene. Derfor måtte vi forsere arbeidene, sier han.

Gode erfaring med samspill

Både anleggsleder og prosjektleder roser samarbeidet med byggherren Kongsberg Kommunale Eiendom.

– Det er tredje gang vi bygger for KKE, så vi kjenner godt til hverandre. Å jobbe i en samspillskontrakt er en ny erfaring for begge parter, men i det store og hele har det gått veldig bra, sier Seltveit.

Han understreker at samspill krever mye involvering fra begge parter.

– Som entreprenør får vi bidratt i mye større grad med vår erfaring når vi kommer tidlig inn, i stedet for å bare utføre det som er beskrevet og tegnet. Men det krever mer av byggherren også, i forhold til å ha mer detaljoversikt og kompetanse.

Han roser også samarbeidet med ansatte og ledelse ved Vestsiden skole.

– De har vært veldig engasjert og involvert i prosessen, og nå som vi er ferdige er det veldig hyggelig å få tilbakemeldinger fra de som skal bruke bygget at de er strålende fornøyd med det endelige resultatet, sier Seltveit.

Til skolen hører et stort og flott utomhusanlegg for lek og aktivitet. Området rommer også 480 sykkelplasser, hvorav halvparten er under tak. I tillegg til beplantning og grøntarealer er det blant annet basketballbane, kunstgressbane, parkouranlegg, balanselinje, hengekøyer og trampoliner.

– Dette er et påkostet nærmiljøanlegg som er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det, også utenom skoletid. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at også naboene er veldig fornøyde med det, avslutter Seltveit.