Vestre Toten Ungdomsskole

Byggherres prosjektleder Einar Rørvik fra Sweco, rektor Hanne Marken Dalby og prosjektleder Geir Storsletten i Veidekke Entreprenør.

I Vestre Toten kommune er to utdaterte ungdomskoler erstattet med en splitter ny storskole. Byggherren trekker frem samspillfasen med totalentreprenør Veidekke som en viktig suksessfaktor i prosjektet.

Fakta

Sted: Raufoss

Prosjekttype: Skole dimensjonert for sju paralleller med tilsammen 630 elever og over 100 ansatte.

Bruttoareal: Cirka 10.0000 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 180 millioner kroner

Byggherre: Vestre Toten kommune

Prosjekt og byggeledelse: Sweco

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: HUS arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RITB, RIFYS: Norconsult l RIB stål: Ing. Jan E. Gauksrud l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIBr: Fokus rådgivning l Lås og beslag: Beslagos l Rådgiver prefab stål og betong: SBG Byggprosjekt

Totalunderentreprenører: Rør: Rørservice Innlandet l Ventilasjon: Hamstad l Elektro: Eltera Oppland l Automatikk: Sauter l Kantinekjøkken: Maestro Storkjøkken l Heis: Orona Norway l Fast innredning: Input Interiør l Prefab betong: Opplanske Betongindustri

Underentreprenører og leverandører: Peling: Kynningsrud Fundamentering l Grunn og utomhus: Gjøvik Graveservice l Veggelementer: Ringsaker Tak- og veggelementer l Stålarbeider: Smitek l Radon: Radonmannen l Taktekking: Knut Nyborg l Gulvsparkling: Mjøs-Produkter l Trapper/rekkverk: Brødrene Midthaug l Himling: Tøftum Innredning l Maling/gulvbelegg: Kjell Nordhagen l Solskjerming: Vental Hunter Douglas l Blåseisolasjon: Sørby Bygg l Systemvegger: Bosvik l Glass og aluminium: Sagstuen l Betongsaging og kjerneboring: Narmo Betongsaging l Lås og beslag: Certego l Utvendig beslag: Elverum Blikkenslagerverksted l Foldedører: Saxi Produkter l Branngardin: Olar Portconsult l Mur og flis: Bratberg og Stubberud l Innvendige vegger: Østlandske Gipsmontasje l Rullegitter: Nor-Safe l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Gulvsliping betong: Betongforsegling l Byggrenhold: Sullestad Support l Parkett: Parkettpartner l Brannsikring: Firesafe l Skatepark og kunstgressbane: Unisport l Byggevarer: Optimera l Maskiner og utstyr: Ramirent l Vinduer: Nordan l Dører: Swedoor l Ferdigbetong: Unicon l Stål/armering: Norsk Stål l Isolasjon: Brødr. Sunde l Ståldører: Rapp Bomek l Spilekledning: Bare Tre l Tribune/amfi: Landheim l Utforing/gerikt: Rindalslist

I 2014 vedtok kommunestyret at det skulle bygges én ny ungdomsskole i Vestre Toten som erstatning for Reinsvoll og Raufoss ungdomsskoler. Det ble tidlig klart at byggherren ønsket å kjøre en konkurranse med prekvalifiseringsrunde og samspillfase med valgte entreprenør, før totalentreprisekontrakten ble undertegnet. I konkurransen ble pris vektlagt 60 prosent og utforming 40 prosent. Av de fem prekvalifiserte entreprenørene var det ifølge byggherren Veidekke Entreprenør, som sammen med HUS arkitekter, kom klart best ut i konkurransen.

Einar Rørvik fra Sweco har vært innleid prosjektleder for Vestre Toten. Han sier kommunen ønsket en samspillfase der de både kunne komme med innspill til endringer og optimalisere prosjektet sammen med entreprenør og deres arkitekt. Rørvik peker på flere endringer som ble gjort i samspillfasen, og han mener valget av konkurranseform var viktig for det ferdige resultatet.

– Samspillfasen pågikk i rundt et halvt år, og under denne perioden kom vi på banen med endringer og innspill som vi mente ville forbedre det forslaget Veidekke og HUS arkitekter hadde kommet med i konkurransen. Vi kom vi frem til et omforent prosjekt som vi er veldig godt fornøyd med, sier Rørvik.

Positive erfaringer

Han får støtte av prosjektleder Geir Storsletten i Veidekke Entreprenør, som mener entreprenørselskapet sitter igjen med positive erfaringer fra samspillfasen i prosjektet.

– Det er alltid mange meninger i et slikt prosjekt, men jeg synes byggherre var flink til å sortere og organisere innspillene. Endringene som ble gjort var riktige, samtidig fikk arkitekt beholde det de mente var viktig for prosjektet. Alt i alt føler jeg vi klarte å bruke erfaringer og innspill fra begge parter til beste for prosjektet, fastslår Storsletten.

500 kvadratmeter større

De fem forslagene Vestre Toten kommune fikk inn i konkurransen, varierte med cirka 2000 kvadratmeter i størrelse. Innspillene byggherren kom med i samspillfasen sørget for at skolen ble cirka 500 kvadratmeter større enn det forslaget Veidekke og HUS arkitekter vant konkurransen med.

– I konkurransen la vi opp til et rasjonelt prosjekt med et fint design, som var svarte på ønskene til Vestre Toten. I samspillfasen kom det frem at de ønsket seg blant annet litt mer fellesareal og litt bredere korridorer og det ble tilpasset, sier Storsletten.

Veidekkes prosjektleder forteller at de i forbindelse med konkurransen fikk flere gode og viktige innspill fra skoleprosjekter som var gjennomført med samme konkurranseform.

– Vi har også hatt med oss en dyktig arkitekt som har mye erfaring med skolebygg og denne typen konkurranser. HUS arkitekter er også det vi kaller en entreprenørvennlig arkitekt, det vil si at de forstår hva ting koster, sier Storsletten.

Fornøyd med gjennomføringen

Veidekke startet byggingen av Vestre Toten ungdomsskole høsten 2017, og skolen ble tatt i bruk til skolestart i august. Totalentreprenøren la siste hånd på uteområdet rett før den offisielle åpningen av skolen i midten av oktober. Geir Storsletten er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

– Bygging og fremdrift har stort sett gått greit og prosjektet har vært preget av at vi har hatt felles mål. Det som har vært litt nytt for oss er at det er en av de første byggeplassene Veidekke i Innlandet har kjørt med tilnærmet ingen papirtegninger. Vi har brukt BIM og modeller som håndverkene har hatt tilgang til gjennom nettbrett eller telefoner. Det er kun unntaksvis vi har skrevet ut tegninger, opplyser Veidekkes prosjektleder.

Storsletten er også fornøyd med at det har vært et prosjekt uten skader med fravær. I tillegg trekker han frem at prosjektet er gjennomført med den gamle ungdomskolen på Raufoss i full drift kun få meter fra byggeplass, noe som selvsagt satte ekstra krav til logistikk og sikkerhet.

Det gamle skolebygget på 4.000 kvadratmeter ble for øvrig revet og fjernet i løpet av skoleferien i år.

Ny verden for elever og ansatte

Totalentreprisekontrakten i prosjektet hadde en verdi på cirka 180 millioner kroner eks. mva. Skolebygget har et areal på knappe 10.000 kvadratmeter, inklusive kjeller og teknisk rom. Vestre Toten ungdomsskole er bygget for sju paralleller per trinn og er dimensjonert for 630 elever og i overkant av 100 ansatte. 21 klasserom, black-box scene, bibliotek, store fellesarealer, tre auditorier og spesialrom for blant annet musikk og realfag, er noe av det skolen inneholder.

Rektor Hanne Marken Dalby er godt fornøyd med skolebygget som hun beskriver som en helt ny verden for både elever og ansatte.

– Skolen har 435 elever som til dels kommer fra små barneskoler. Jeg vet det er noen som har grudd seg litt til å begynne på en så stor skole, men inntrykket er at de aller fleste ikke opplever den som så stor fordi skolen er såpass delt og skjermet med egne soner. Det gjør at man kan velge litt selv hvor mye man ønsker å oppsøke fellesområdene, sier Dalby.

– Det er også en skole der lærerne har kjempegod plass, og det er generelt en ny verden med god luft og mye lys. Både ansatte og elever sier de nå er mindre slitne i hodet etter en skoledag, tilføyer rektoren.

Passivhusstandard

Skolen er bygget med passivhusstandard og ifølge Einar Rørvik i Sweco er det et bygg med en bra miljøprofil. Han trekker blant annet frem at det for oppvarming av rom og ventilasjonsluft benyttes varmepumpeanlegg som er koblet mot eksisterende brønnpark.

– Miljø og energibruk var et fokusområde under planleggingen av skolen, men det har skjedd utrolig mye på dette området de siste årene. Hadde prosjektet startet nå hadde vi nok hatt en mye sterkere miljøprofil, fastslår Rørvik.

Materialbruk

Vestre Toten ungdomsskole er bygget på en tomt med dårlige grunnforhold og er fundamentert til fjell med stålkjernepeler. Skolebygget er i stor grad et prefab-bygg i betong og stål. Ifølge Geir Storsletten i Veidekke har Opplanske Betongindustri hatt en av de største entreprisene i prosjektet. I utvendige fasader er det benyttet termobehandlet furu, og innslag av fibersementplater og deler med beiset panel.

– Ytterveggene er delvis plassbygd og delvis prefab med veggelementer fra Ringsaker vegg- og takelementer, opplyser Storsletten.


Flere prosjekter