Kristian Valdal, ny daglig leder i VestlandsHus Arkitekter AS (t.v.) og Lars Erik Vinje, daglig leder i VestlandsHus AS. Foto: Vestlandshus

VestlandsHus skiller ut arkitekt- og ingeniørtjenester i nytt selskap

Ved nyttår ble den tekniske avdelingen i VestlandsHus skilt ut, og et nytt selskap, VestlandsHus Arkiktekter, ble dannet.

Fra 15. april var også Kristian Valdal på plass som daglig leder i VestlandsHus Arkitekter.

- Ved å skille ut arkitekt- og ingeniørtjenestene legger vi til rette for en langt bedre utnytting av ressurser, kompetanse og erfaring på tvers av fagene. Det har vært store endringer de siste årene, blant annet har vi byttet til tegneprogrammet ArchiCAD. Nå ser vi virkelig frem til å gjøre den aller beste jobben for VestlandsHus sine forhandlere og deres kunder. Endringen vil gi kun positive konsekvenser for kundene, og vil innebære smidigere prosesser, større grad av forutsigbarhet, og en raskere levering av våre tekniske tjenester, sier Valdal i en pressemelding.

VestlandsHus har vært i kraftig vekst de siste årene, og økte også både på salg og igangsetting av enheter i 2019, tross et ellers synkende marked.

- Dette er vi veldig stolte av, og vi tror det viser at satsingene vi har gjort de siste årene, blant annet på nye salgssystemer og et fokus på tydeligere kjedekonsept, har vist seg å være veldig riktige, sier Lars Erik Vinje, daglig leder i VestlandsHus, i meldingen.

- Vi har store vekstmål fremover, så utskillelsen i eget selskap var helt riktig. På denne måten får vi mer rendyrket fokus både på kjededrift, og tekniske tjenester, legger Vinje til.