Husmodellen "Bladet" fra VestlandsHus.

VestlandsHus og Optimera med ny samarbeidsavtale

VestlandsHus har inngått et langsiktig samarbeid med Optimera, i form av en femårs avtale. Avtalen er en forlengelse av eksisterende avtale som hadde oppstart 1. januar 2017.

Daglig leder i VestlandsHus, Lars Erik Vinje.

– Etter mange års innkjøpssamarbeid med tidligere partner, valgte vi i 2017 å inngå avtale med Optimera. Det var en krevende prosess da brudd ikke alltid går helt knirkefritt, men vi ser i dag at det har gitt veldig god uttelling for kjeden og våre medlemmer. Allerede i det første året med samarbeid hadde VestlandsHus høyere vareuttak hos Optimera enn vi klarte å oppnå gjennom 14 års samarbeid tidligere aktører, sier Lars Erik Vinje, daglig leder i VestlandsHus.

Avtalen strekker seg fra 2019-2023 og har en totalverdi i størrelse 1-1,5 milliarder kroner.
– Optimera har vært en viktig partner og bidragsyter for den positive utviklingen vi nå ser i kjeden, og vi har stor tro på at samarbeidet de neste fem årene skal bli minst like bra, sier Vinje.

– VestlandsHus gjør mange gode bevegelser og vi er meget godt fornøyd med samarbeidet. Optimera skal bidra til å sikre at VestlandsHus når sine offensive mål, sier Jan Rostad, salgsdirektør for Proff & Montér i Optimera

Vinje forteller av kjeden er inne i en veldig god utvikling.
– Det skjer en rivende utvikling innen digitalisering, prefabrikasjon, automatisering og industrialisering blant boligprodusentene. Her ønsker vi å være en driver i markedet. Da er det viktig å ha et langsiktig perspektiv og tilknytte seg partnere som vil være innovative aktører i årene som kommer. Derfor var Optimera et naturlig valg for VestlandsHus, påpeker Vinje.

VestlandsHus sikret seg 14 nye medlemmer i løpet av 2018 og de passerte 600 solgte boenheter - noe som er over en dobling av 2017.