Brønnøy Kalk i Nordland. Foto: Google Maps

Vernevillig skogeier kan bety slutten for kalkbrudd

Grunneieren av et skogområde i Brønnøy i Nordland har inngått avtale om frivillig skogvern av omtrent 7.000 dekar skog. Det kan bety slutten for Brønnøy Kalk, som da ikke kan bygge ut nødvendig tilkomst til nye områder.

Det skriver NRK Nordland i en artikkel på sine nettsider.

Skogeier Kjell Gustav Øverås i Brønnøy i Nordland har inngått avtale om frivillig skogvern, og får nesten 4,7 millioner kroner fra staten i erstatning dersom området på rundt 7.000 dekar vernes.

Men et vern betyr starten på slutten for Brønnøy Kalk, ifølge styreleder Kyrre Olaf Johansen. Bedriften, som i dag har 70 ansatte, har allerede sett seg ut nye områder hvor de kan utvinne kalk når dagens forekomster er tomme. Men et vern vil kunne blokkere muligheten for å transportere ut kalken, opplyser Johansen overfor NRK.

– Et vern av området, slik grunneier har søkt om, vil sette en effektiv stopper for videre utvikling av Brønnøy Kalk. Vi trenger en transportkorridor ut og tilgang til sjø. Vi har ressurser for de neste 25 til 30 årene, men får vi ikke tilgang til nye ressurser vil Brønnøy Kalk på sikt gå mot slutten, sier han til statskanalen.

Det er registrert flere sårbare og nært truede arter i området, skriver Fylkesmannen i Nordland etter å ha gjennomført en kartlegging av området. Fylkesmannen anbefaler vern og mener at et framtidig naturreservat bidrar med å dekke inn mangler i skogvernet når det gjelder gammel granskog, boreale regnskoger og «arter av særlig forvaltningsinteresse».

Saken ligger nå hos Miljødirektoratet, som i sin tur skal gi sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon, heter det i artikkelen på nrk.no.