Bergen Rådhus har blant annet gjennomgått en stor fasaderehabilitering, der systemet Liftroller har lagt til rette for at de utvendige arbeidene kunne ferdigstilles uten å være til hinder for fremdrift med fasadearbeidet. Foto: Liftroller
Bergen Rådhus har blant annet gjennomgått en stor fasaderehabilitering, der systemet Liftroller har lagt til rette for at de utvendige arbeidene kunne ferdigstilles uten å være til hinder for fremdrift med fasadearbeidet. Foto: Liftroller

Verner rehabilitert fasade med norsk system

Firmaet Liftroller har levert innløftingssytstemet med samme navn til Constructa Entreprenør, for å skåne den rehabiliterte fasaden til Bergen Rådhus under transport av materialer til bygget.