Verkstedsoverenskomsten på plass

NHO mener at det generelle tillegget i verkstedsovernskomsten ble uventet høyt, men er tilfredse med at pensjonsordninger fortsatt skal avgjøres av bedriftene selv.

Gjennom Riksmeklingsmannens forslag er det oppnådd et resultat som gjør at partene har unngått en omfattende arbeidskonflikt, noe som på kort sikt ville vært meget skadelig for industrien. Det sier FinnBergesen jr., administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, i en kommentar til at det i natt ble oppnådd enighet mellom partene i Verkstedsovernskomsten. - Det generelle tillegget ble imidlertid uventet høyt. NHO må selvfølgelig konstantere at Fellsforbundet har valgt å ta ut en vesentlig del av årets lønnsvekst gjennom de sentrale forhandlinger. Dersom man skal følge opp NHOI og LOs felles mål om at lønnsveksten skal være på linje med våre handelspartnere, er det derfor et meget begrenset rom for lokale tillegg i oppgjøret. Når det gjelder pensjon, sier NHO-sjefen seg tilfreds med at det er kommet en avklaring på det prinsipielle spørsmål om tarifftesting av pensjonsordninger. Slike ordninger skal fortsatt avgjøres av bedriftene selv. -NHO forutsetter at de etterfølgende oppgjør finner sin løsning innenfor de rammer som nå er fastsatt. Det er i samsvar med partenes vedtak om at konkurranseutsatt sektor skal sette normen for oppgjørene, dette bl.a. for å unngå en ytterligere nebygging av konkurranseutsatt industri, understreker Finn Bergens jr.