Seniorforsker Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk deltar på arrangementet. Akrivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ventistål arrangerer Fasade19

For fjerde gang arrangeres Fasade i regi av Ventistål. 

De inviterer til to dager med fokus på bruken av metaller til tak og fasade.

Arrangementet går av stabelen 21. og 22. mars, og finner sted i Multiarena på Clarion Hotel Gardermoen.

«Metaller til bygg – materialvalg og bærekraft» er satt som årets tema, og det skal fokuseres spesielt mye på hvilke valg av materialer som er bærekraftige og miljøvennlige.

- Her samler vi våre leverandører for å møte - arkitekter, blikkenslagere, rådgivende ingeniører, fasadebyggere, byggherrer og stålbyggere til årets store bransjetreff, Fasade19. Ikke bare har vi utstillere med sin faglige tyngde. Vi har lagt opp til et todagers program med et bredt spekter av faglig påfyll gjennom mange interessante foredrag og en hyggelig festmiddag, heter det i en melding fra selskapet.

De har valgt å jobbe mot å få til en bredde i foredragsrekken.

– Showet vil starte med Erling Fossen, kjent fra NRK og også som byutvikler i Oslo Metropolitan Area. Videre går mikrofonen til Eva Kofoed som er sivilarkitekt og vil presentere et flott prosjekt i Loen, Sogn og Fjordane, nemlig Loen Sky-Lift/Restaurant Hoven. Temaet vil her være «Fasaden – byggets signal utad. Visjon og virkelighet». En av guruene i faget kommer også, Trond Bøhlerengen fra Sintef Byggforsk. Han vil prate om Taktekking, kledning og beslag, og blant annet komme inn på metaller og bestandighet, utforming av løsninger og krav til dokumentasjon, heter det i meldingen.

VBL vil også være til stede med Lisbeth Schjelde som snakker om rekrutteringen og hva som gjøres for å få ungdom til å bli blikkenslager. Fra Rørentreprenørene kommer Eli Hermine Heyerdal som vil prate om en vellykket rekrutteringskampanje.

- Det vil også være flere foredrag av leverandører i bransjen, blant annet vil man høre om resirkulering, grønnere stål. Vi gleder oss også over å ha byggherre på plass, nemlig Backe AS som har et tema som heter «Mer enn bare fasade». Taksikring og strengere krav er også på dagsorden, legger selskapet til

Ingrid Gjessing Linhave er engasjert for å lede dagene, både på dagtid og under festmiddagen torsdag.