Foto: Statens vegvesen

Venter på godkjenning for Skarvberget-start - tilbudene høyere enn forventet

Statens vegvesen må vente på godkjenning fra Stortinget før det kan inngås kontrakt for bygging av den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark.

Årsaken er at tilbudene på bygging av tunnel ble noe høyere enn det er tatt høyde for i kostnadsoverslaget.

Totalt fem entreprenører meldte sin interesse for å bygge Skarvbergtunnelen. Skanska leverte det laveste tilbudet på 622 millioner kroner.

Statens vegvesen håper å kunne inngå kontrakt innen utgangen av året.

– Dette innebærer til at oppstart blir noe seinere enn planlagt, men vi holder fast ved at den nye Skarvbergtunnelen skal være ferdig i 2021, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord.