Venter på Atlanterhavstunnelen

Veksten rundt Bremsnesfjordbassenget mellom Kristiansund, Frei og Averøy står og faller med Atlanterhavstunnelen. Et utålmodig næringsliv på begge sider er beredt til å gå inn med penger for å få fastlandsforbindelsen, skriver Tidens Krav.

- Blir det et aksjeselskap, går vi inn med penger, sier direktør Ingvar Stølan ved Umoe Sterkoder. Så viktig er tunnelen for Umoe. På Averøy står det største anlegget Umoe har. Smevågen er lagt i «møllposen» i påvente av ny aktivitet. Konsernet har mange baller i lufta. Blant annet produksjon av vindmøllevinger. - Umoe Mandal har sikret seg produksjon av 400 slike blad. Får Mandal kontrakten med forsvaret om bygging av MTB-er, må produksjonen flyttes til Averøy. Det betyr 60 arbeidsplasser som på sikt vil bli oppgradert til 120, sier Stølan. Stølan forteller at han har jevnlig henvendelser fra samarbeidspartnere fra fjern og nær som spør - når kommer tunnelen? - I dag må jeg svare: «Jeg vet ikke», sier Stølan Løfte i flokk Sammen med næringslivsfolk fra Averøy og Kristiansund og fagforeningstopper i Fellesforbundet samlet rundt en kaffekopp på Nordmørskaféen, tar Stølan til orde for at nå må noe skje. Og det snart. Det er en utålmodig gjeng Tidens Krav har rundt seg. - Daglig hører vi om at skoleklasser blir nedlagt, hele skoletilbud blir tatt bort, avdelinger på sykehuset blir foreslått fjernet, grunnlaget for flytilbudet er kritisk, og bedriftene har problemer med å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. - Skal vi snu denne utviklingen må vi ta et skikkelig krafttak og løfte i flokk. Jeg føler at vi nå har en eventyrlig sjanse til å få realisert dette prosjektet, og jeg synes alle gode krefter må jobbe sammen for å få dette til, sier pådriver Roald Røsand. - Vi lever og bor i en region der vi alle er avhengig av hverandre. Vi må knytte regionen mer sammen, vi er samme folk, vi har et felles arbeidsmarked, og vi er avhengig av hverandre. Vi kan ikke lenger akseptere at riksvei 64 blir stengt hver kveld i halv tolvtida. - Derfor må alle gode krefter samles om å få realisert tunnelen så snart som overhodet mulig, sier Røsand. Tettere samkvem Sjefen på Vestbase, Alf Dahl, ser og har selv følt på kroppen at det begynner å bli prekær mangel på boliger og plass nok til næringsutvikling i Kristiansund. - Skal vi ha en utvikling som vi ønsker og få felles bo- og arbeidsmarked, må vi ha kommunikasjoner. Vi må søke tettere samkvem. Dahl legger ikke skjul på at området på Vestbase er sprengt (bokstavelig talt) og at miljøet trenger mer plass. - Derfor er tunnelen så viktig for å få utvikle offshoremiljøet rundt Bremsnesfjordbassenget, sier sjefen på Vestbase, før han må ile av sted og kjøre til Molde for visning av boligen sin. Familien skal selge for å flytte fra rosenes by og «heimatt» til Kristiansund. Søt musikk for nordmørspatrioter samlet i kafékroken. Leder Jan T. Askegård i Nordmøre Fagforening Fellesforbundet er minst like klar. - Vi som fagforbund er opptatt av å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye i nordfylket. Atlanterhavstunnelen vil være en positiv tilvekst for å bedre samarbeidet, sier Askegård. Organisasjonsarbeider Robert Orholm i samme forbund sier at regionen er nødt til å ha en infrastruktur som kan ivareta et felles arbeidsmarked. - Derfor må Atlanterhavstunnelen komme så snart som overhode mulig. Vi har i dag 100 medlemmer som pendler over fjorden hver dag, alle er hjemmehørende i Kristiansund, Frei og Averøy. Politikerne må nå ta ansvar å få tunnelen på plass, sier Orholm. Han og resten av gjengen rundt bordet ønsker å få vite når tunnelen kommer, og om politikerne vil være med eller ikke. Kristiansund taper averøyinger til Molde hver dag. Etter at bomstasjonen på Atlanterhavsveien forsvant har trafikken økt formidabelt. Både til nabokommunene Eide og Fræna, og til Molde. Stadig flere fra Averøy reiser i dag til og fra Molde for å sikre seg et flysete på grunn av ferga. Dette har uten tvil gått ut over trafikken over Kvernberget. - En tunnel og fast forbindelse mellom Averøy og Kristiansund vil kunne flytte deler av den tapte trafikken tilbake til Kvernberget fra Årø. Kristiansund taper averøyinger hver dag, sier fabrikksjef Jorulv Søbstad i Skretting, før han og flertallet rundt bordet må ile av gårde. For å nå ferga.