Treklyngen Industripark på Hønefoss. Foto EG, Viken Skog

Treklyngen Industripark på Hønefoss. Foto EG, Viken Skog

Venter 650 deltakere på trekonferanse på Sundvolden

Onsdag er flere av de største aktørene i skognæringen i Norge og Sverige til stede når Tømmer & Marked arrangeres for sjette gang.

Dette skal ifølge arrangøren være Skandinavias største skogkonferanse, og hit kommer blant annet Geir Drangsland i Byggma/Norske Skog, Sven Ombudstvedt i Norske Skog, Vera Flatebø i Moelven, Erik Olsson i Billerud, Victoria Strand i Stora Enso Skog og Per A. Sørlie i Borregaard.

Det er Viken Skog som arrangerer konferansen, som finner sted på Sundvolden Hotel onsdag 15. februar, og det vil bli presentert flere ulike teamtikker på samlingen.

– Viken Skog og Billerud planlegger nå en av de største industriinvesteringene i Fastlands-Norge på mange år. Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog og Erik Olsson i Billerud skal presentere planene de to selskapene har for ny tremasseproduksjon i Treklyngen Industripark på Hønefoss. Anlegg og infrastruktur fra Norske Skog Follum skal gjenbrukes, men i tillegg skal det investeres for rundt to milliarder kroner. Biozin, som er eid av Bergene Holm, er en annen stor aktør som deltar på konferansen. Selskapet samarbeider med Shell om å bygge en fabrikk som skal produsere biodrivstoff fra skogsråstoff. Fabrikken skal etter planen bygges i Åmli i Agder, med en totalinvestering på mer enn 10 milliarder kroner. I fjor fikk Biozin om lag 1.250 millioner kroner i støtte fra Enova og EUs innovasjonsfond, heter det i en pressemelding fra Viken Skog.

Geir Drangsland, konsernsjef i byggevarekjeden Byggma, er også blant dem som skal holde innlegg på Tømmer & Marked. Drangsland og Byggma har som kjent kjøpt seg opp i Norske Skog, og er nå største aksjonær i en av Norges største treforedlingsindustrier.

– Deltakerne på konferansen får i tillegg et innblikk i Moelvens planer, noe divisjonssjef Vera Flatebø skal gjøre oss kjent med. Emma Bjørke, bærekraftsansvarlig i Ringnes, skal blant annet fortelle om Carlsberg-konsernets pådriv for at fremtidens ølflasker skal være laget av tre. Og med Ingrid Eide Grepperud, arkitekt i Stein Halvorsen Arkitekter, lærer vi mer om hva arkitektbransjen tenker om fremtiden for bruk av tre i byggverk. Der er det mange spennende prosjekter på gang, sier Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og eierkommunikasjon i Viken Skog i meldingen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik innleder konferansen.

Om lag 650 gjester kommer til konferansen.