Vender ryggen til vindkraft

Publikum vender ryggen til vindkraft i større grad enn før. Konfliktene mellom vindkraftbransjen, NVE og folk langs kysten er blitt for mange og store.

Kommende onsdag tar stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) spørsmålet om en samlet plan for vindkraftanlegg opp med energiministeren i Stortingets spørretime. Samtidig sier lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, at dersom vindkraftbransjen og NVE turer fram med vindkraftutbygging som de gjør i dag, skyter de seg selv i foten. Det er i ferd med å skapes en unødvendig motstand mot vindkraft, sier Haltbrekken til NTB. Naturvernforbundet er prinsipielt positiv til vindkraft. Samlet plan Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen sier til NTB at det i dag er et «rotterace» blant utbyggere som ønsker å komme i posisjon for utbygging av vindkraft. Utbyggerne har tatt signalene fra den forrige regjeringen om at vindkraft er positivt, og de ser at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få gjennomslag på grunn av miljøhensyn. Derfor er prosjektene langs kysten plutselig blitt så mange, sier Solvik-Olsen. Både miljøhensyn og økonomiske hensyn ved vindkraftutbygging er bakgrunnen for at Fremskrittspartiet ønsker en samlet plan. Solvik-Olsen er skeptisk til den vilkårlige utbyggingen, og han er skeptisk til den store satsingen på vindkraft så lenge det kreves betydelig støtte til utbyggerne. Statnett har antydet en kostnad på rundt 5 milliarder kroner bare for å bygge ut nettet fra Nord-Norge til Midt-Norge. Det er på høy tid at vi ser vindkraftutbyggingen i helhet, sier Solvik-Olsen. Uegnethet Naturvernforbundet har i prinsippet vært positiv til vindkraftutbygging, i motsetning til en del andre miljøorganisasjoner. Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, liker likevel ikke utviklingen. Han mener at vindkraftbransjen og NVE har lagt seg på en linje som provoserer opinionen unødvendig, og at det på den måten skapes en unødvendig motstand mot vindkraft. Naturvernforbundet ønsker seg fylkesvise planer for vindkraftutbygging, slik at det kan lyses ut konsesjoner for de minst kontroversielle områdene. Haltbrekken sier til NTB at Direktoratet for naturforvaltning må fortsette med en tematisk vurdering av de enkelte prosjektene, inntil vi får fylkesvise uegnethetsanalyser. Dette betyr at det allerede i utgangspunktet blir pekt på områder som ikke egner seg for vindkraftutbygging av naturhensyn eller andre hensyn. Haltbrekken mener det er viktigere å få en samlet oversikt for hvert enkelt fylke enn en samlet vindkraftplan for hele landet.