Velger bøter fremfor oppussing

Stopp i utbedringen av Toppåsen skoles dårlige ventilasjonsanlegg koster kommunen 5000 kroner i bot hver dag melder Aftenposten Nett. I følge avisen er det foreløpig betalt bøter for 1,5 millioner kroner. Skolens rehabiliteringsprosjekt til 12 millioner kroner er utsatt på ubestemt tid. Dette betyr også at skolens dagsbøter vil fortsette å løpe. Siste skoledag ryddet alle lærerne på Toppåsen skole plassene sine. Utskiftingen av skolens slitte ventilasjonsanlegg skulle begynne i juni, men når elever og lærere returnerer til Holmlia-skolen etter ferien, vil alt være som før: Siden nyttår har Oslo kommune betalt over 1,5 millioner kroner i bøter til Arbeidstilsynet. Til Aftenposten sier administrerende direktør i det kommunale foretaket Undervisningsbygg at man har vært nødt til skyve Toppåsen skole nedover på prioriteringslisten. - Utbedringene er ferdig prosjektert, men vi har ikke penger til alt, og nå er dette prosjektet utsatt fordi vi har måttet ta andre skoler med mer alvorlige problemer, sier Erik Krogseth til Aftenposten. Toppåsens dagsbøter var opprinnelig på 25.000 kroner, men i løpet av februar var fire av fem forhold rettet opp. Men så lenge elever og personale må leve med dårlig inneklima, krever Arbeidstilsynet fortsatt 5000 kroner i dagsbøter. Rektor Ivar Kråkevik er på ingen måte fornøyd med at Undervisningsbygg har dyttet skolen nedover på prioriteringslisten. - Ventilasjonsanlegget er gammelt, nedslitt og dårlig dimensjonert i forhold til antall brukere. Det dårlige inneklimaet gir både elever og lærere hodepine, forteller han. Også Arbeidstilsynet er i følge Aftenposten skuffet over at Undervisningsbygg velger å utsette utbedringene og lar bøtene løpe. - Dagsbøtene settes såpass høyt fordi det ikke skal være lønnsomt å droppe nødvendige tiltak. Dessverre fungerer det ikke alltid slik for Oslo kommunes del, sier inspektør Tahereh Talebi til avisen. Også en rekke andre skoler i Oslo har fått sine rehabiliteringsprosjekter skjøvet ut av planene for 2003, melder Aftenposten.