Velg gravsted på internett

I Oslo arrangeres det rundt 5000 begravelser og bisettelser i løpet av et år. Et gravsted har en levetid på minimum 20 år.

Hvordan klarer Oslo kommune å holde oversikt over alle dataene knyttet til alle disse menneskene og stedene de ligger gravlagt? Lenge har gravferdsetaten i Oslo kommune operert med kart på papir, kombinert med en database over alle opplysningene rundt de avdøde. Kartplansjene har tatt mye plass, vært vanskelig å håndtere og i tillegg arbeidskrevende for de ansatte i Gravferdsetaten. Nå pågår en digitalisering av alle kartene. Ved hjelp av en Autodesk Mapguide-løsning fra Cad Quality vil alle berørte ansatte i etaten få tilgang til dataene gjennom sin internettleser. - Det er vel ingen tvil om at det er viktig med riktige data også på dette stadiet av livet, mener Lise-Lotte Bjarnardottir, Landskapsarkitekt og pådriver for det nye systemet i Gravferdsetaten i Oslo kommune. DYNAMISKE KART MED EVIG LEVETID Lise-Lotte mener den nye løsningen vil gjøre arbeidsdagen lettere for alle som befatter seg med gravene: - Det er stadige endringer i en by med så mange innbyggere som det er i Oslo, forteller hun. Hun administrerer sammen med sine kollegaer de 19 gravlundene i byen, hvor Vestre Gravlund er den største med 260 dekar gravområde. Et kart vil alltid ha kort levetid her, og spør du meg, burde hele Oslo by vært kartlagt og kategorisert gjennom et felles system! Nå kan vi lett endre på gravferdsdataene, og medarbeiderne på alle de ni kontorene rundt om i byen vil ha riktig data på skjermen sin via intranettet. Alle skal få opplæring i bruken nå i løpet av vinteren og utover året, men Lise-Lotte mener løsningen er enkel å lære, og regner derfor med at innføringen av nye arbeidsmetoder skal gå greit. LØSNING FOR FRAMTIDEN - Når vi valgte løsning var det viktigste å velge noe som ikke satte grenser for hva vi kunne bruke løsningen til i framtiden, forteller Lise-Lotte om valget av Autodesk Mapguide og Cad-Q som tilrettelegger og leverandør. Her i Skandinavia ligger vi bak både resten av Europa og USA på slike løsninger, og vi kan gå ut i fra at kravene og bruksområdene til slike løsninger vil øke i årene framover. Lise-Lotte nevner som eksempel at tekniske data kan linkes til kartene, hvor informasjon om vann, strøm etc. i bakken legges inn på kartet, og da fortrinnsvis av de etatene som sysler med det. - Med andre ord kan vi ved å bruke de mulighetene som ligger i en slik internettbasert kartløsning dele kartet med teknisk etat, og ha glede av hverandres arbeid på en helt annen måte enn vi har i dag. Jeg ser også for meg en løsning hvor publikum selv kan finne informasjonen som er knyttet til gravstedene, for eksempel pårørende som ikke kjenner gravens lokasjon, slektsgranskere osv. Dette er noen av bruksområdene som nå ligger helt åpne for oss gjennom valget av teknisk løsning, og jeg føler meg trygg på at vi skal kunne tilfredsstille de kravene som kommer i framtiden, avslutter hun. LØSNINGEN Cad-Q har levert en løsning til Gravferdsetaten for intranettbruk av 10 eller flere samtidige brukere. Løsningen er basert på Autodesk MapGuide for innsyn og Cad-Q WEB-Editor for digitalisering og editering av kartdata direkte i nettleseren. Alle data vises ved hjelp av Internet Explorer på intranett eller over internett. Fordeler med et komplett og etablert system over samtlige graver og gravlunder med mulig innsyn fra alle ansatte som har tilgang i etaten øker bruksområdene for kart i etaten betydelig. Adgang via internett betyr tilgjengelighet til databaser og kart via noen enkle tastetrykk. Data som vises i kartløsningen for brukere i etaten er graver og gravfelt i spesifikke gravlunder, og et grunnkart som vektorer (intelligente objekter) og raster som bakgrunn. Data kan vises i forskjellige farger og et tematisk kart (farvekart) kan vises etter f.eks. informasjonen ledige graver på området. Registrering av graver skjer i Autodesk Map eller Cad-Q WEB-Editor som lukkede polygoner med et unikt ID-nummer registrert for hver enkelt grav. Dette ID-nummeret kobles mot eksisterende databaser over gravlunder for å trekke ut valgt informasjon om enkelte graver. Flere graver kan velges for en samlet rapport. OM CAD QUALITY AS: Cad Quality er Skandinavias ledende leverandør av ingeniørrelatert programvare, konsulenttjenester og opplæring innen områdene bygg, infrastruktur og GIS, industri og eiendom. I Norge har selskapet 28 medarbeidere med høy faglig kompetanse fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Se også www.cad-q.no.