Vekst og resultatforbedring for AF Gruppen

AF Gruppen leverer god vekst og sterke resultater for 3. kvartal 2019. Omsetningen økte med 12 prosent til 5.069 millioner kroner i kvartalet, mens resultatet før skatt økte med åtte prosent til 339 millioner kroner.

AF Gruppens omsetning var 5.069 millioner kroner (4.536) i 3. kvartal og 16.146 millioner kroner (13.111) i årets ni første måneder. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 prosent og 23 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Resultat før skatt ble på 339 millioner kroner (313) i 3. kvartal og 929 (764) millioner kroner i årets ni første måneder. Dette ga en resultatmargin på 6,7 prosent (6,9 prosent) i 3. kvartal og 5,8 prosent (5,8 prosent) i årets ni første måneder. Samlet ordrereserve var 23.000 millioner kroner (18 920) ved utgangen av kvartalet.

– AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble 182 millioner kroner (100) i 3. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 30. september 2019 netto rentebærende gjeld på 598 millioner kroner. Per 30. september 2018 hadde AF netto rentebærende fordringer på 680 millioner kroner. Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019. Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen var 881 millioner kroner per 30. september 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld. Resultat per aksje for kvartalet ble 2,32 kroner (2,24, heter det i en melding fra selskapet.

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at AF Gruppen har gjennomført kjøpet av Betonmast AS gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som per i dag eies 67,4 prosent av AF Gruppen og 32,6 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

- AF skal være i kontinuerlig utvikling og utfordre etablerte sannheter. Gjennom tiår har vi vært i konstant bevegelse og vi har nylig ønsket 1 000 nye medarbeidere velkommen til AF-familien. Kjøpet av Betonmast vil stå som en betydelig milepæl i AF Gruppens historie og er starten på noe vi tror vil bli et fantastisk partnerskap. Samlet har vi svært sterk kompetanse. Vår ambisjon er å videreutvikle denne kompetansen og skape varige verdier for våre interessenter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

– AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 3. kvartal var 0,2 (0,3). For årets ni første måneder var H-verdien 0,9 (0,8), skriver selskapet.

Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 3. kvartal var 3,5 prosent (3,1 prosent).

- Sterk vekst skal ikke gå på bekostning av sikker og lønnsom drift. Det er gledelig at skadefrekvensen i kvartalet er lav, og vårt mål om null arbeidsrelatert fravær står fast. God og effektiv risikostyring er en nøkkelfunksjon for å sikre lønnsom drift. En viktig kjøreregel for oss er å avgrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. Risikostyring handler ikke bare om å beskytte seg mot trusler, men også om å være offensive og gripe muligheter. Utviklingen i tredje kvartal viser at sikker drift og risikostyring, kombinert med entreprenørånd og gjennomføringskraft, skaper lønnsom vekst, sier Grongstad.