Illustrasjonsfoto: NRC Group

Vekst i omsetning - men fortsatt minus for NRC Group

Omsetningen til NRC Group endte på 1,25 milliarder kroner i kvartalet, opp elleve prosent fra 2019 som følge sterk vekst i Finland. Justert for valutaeffekter var den organiske veksten på sju prosent. Driftsresultatet endte endte på - 77 millioner kroner, mot – 120 millioner året før.

 – Et negativt driftsresultat reflekterer lavsesong for jernbanearbeider i Norden samt gjennomføring av prosjekter med null-margin etter nedskrivninger i 2019, heter det i en melding fra selskapet.

Ordreboken ved slutten av mars var på mer enn åtte milliarder kroner og har aldri vært høyere. NRC Group har inngått nye kontrakter verdt mer enn 1,4 milliarder kroner første kvartal. I tillegg påvirkes ordreboken positivt som følge av svakere norsk krone mot svenske kroner og Euro.

- Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår evne til å vinne og gjennomføre gode prosjekter med riktig lønnsomhet, og forbedringsprogrammene vi startet i 2019 går i henhold til planen. Hovedfokus for 2020 er lønnsomhet fremfor vekst. Vår ambisjon er å bli en ledende nordisk aktør innen bærekraftig infrastruktur. Covid-19 har skapt økt usikkerhet på kort sikt, men det vil fortsatt være et stort behov for å bygge og vedlikeholde bærekraftig infrastruktur i Norden, drevet av urbanisering og behov for å transportere mennesker og gods på en bærekraftig måte. Vi forventer fortsatt sterk vekst i det nordiske markedet. På lengre sikt er derfor markedsutsiktene uendret, sier konsernsjef Henning Olsen i NRC Group i meldingen.

Så langt har Covid-19 utbruddet i begrenset grad påvirket NRC Groups aktivitetsnivå.

– Tiltakene for å styrke organisasjonen, redusere faste kostander og bedre den langsiktige lønnsomheten i deler av konsernet fortsatte som planlagt gjennom første kvartal, heter det i meldingen.

Etter utbruddet av COVID-19 har selskapet prioritert ansattes helse og sikkerhet, samt å sikre en forsvarlig gjennomføring av pågående prosjekter.

– Vi har tatt grep for å sikre at våre ansatte har en trygg arbeidsplass og for å hindre spredning av koronaviruset samtidig som vi bidrar til å utvikle og forbedre samfunnskritisk infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte og partnere som står på for fullt i denne spesielle perioden, sier Olsen.