Administrerende direktør Ingvild Storås i Baneservice. Foto: Svanhild Blakstad

Administrerende direktør Ingvild Storås i Baneservice. Foto: Svanhild Blakstad

Vekst for Baneservice i 2020

Baneservice kan se tilbake på et år med både resultat- og omsetningsvekst.

Baneservice leverte et resultat før skatt på 99,1 millioner kroner i 2020 mot 71,9 millioner kroner i 2019. Omsetningen for fjoråret var på 1.648 millioner kroner, mot 1.239 millioner kroner året før, skriver de i en pressemelding

Baneservice kjøpte konkurrenten Norsk Jernbanedrift AS (NJD) i 2019. En stor del av omsetningsøkningen fra 2019 skyldes at 2020 var det første året med full konsolidering av tallene fra NJD, opplyser selskapet

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatet Baneservice leverer for 2020. Året startet med et relativt svakt marked i årets første måneder, men aktiviteten tok seg betydelig opp gjennom sommeren og høsten. Pandemien har selvsagt preget hverdagen til oss alle, men vi er heldige som har fått jobbe i en bransje som har kunnet holde hjulene i gang gjennom hele året. Jeg er imponert over den innsatsen og fleksibiliteten våre dyktige og engasjerte ansatte har lagt ned for å gjennomføre prosjektene som planlagt, parallelt med at de har hatt skarpt fokus på smittevern, sier administrerende direktør i Baneservice AS Ingvild Storås i meldingen.

- Baneservice setter sikkerheten til medarbeiderne først og jobber utrettelig for å forhindre at noen skader seg på jobb. Dessverre lyktes vi ikke helt med dette i 2020, men unngikk heldigvis alvorlige arbeidsskader. Vårt mål forblir at ingen skal skade seg på jobb i Baneservice, legger hun til.

Baneservice forventer et sterkt marked for jernbaneentreprenører i de kommende årene, ikke minst som følge av det betydelige vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og fortsatt store utbyggingsprosjekter.