– Vi er på rett vei i utdanningspolitikken, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL. Foto: Moment Studio /BNL

- Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis, er mer motivert og lærer mer, viser ny rapport. – Dette viser at vi er på rett vei i utdanningspolitikken, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

BNL har gjennom mange år arbeidet for at veksling mellom skole og bedrift skal være en reell mulighet for de fag som ønsker det.

– Veksling kan gjøre det lettere se teori og praksis i sammenheng og vi har antatt at det vil bidra til å motivere elevene og gi bedre gjennomføring. Denne rapporten stadfester også dette, sier Jørgen Leegaard.

Rapporten viser at det er de mest motiverte elevene som får mest ut av hyppigere veksling mellom skole og praksis. Resultatet viser videre at vekslingsmodellen ikke nødvendigvis er en løsning som passer like godt for alle.

Et annet funn er at veksling ikke hindrer frafall blant elevene som sliter mest med motivasjonen fra før.

– BNL mener at veksling først og fremst er en metode for god kvalitet i utdanningen derfor ønsker BNL at veksling skal bli en nasjonal ordning for de fagene det passer for. Det er viktig at vi har flere veier som fører til fag- og svennebrev sier Leegaard.

Blant elevene som fikk veksle mer mellom skole og praksis var gjennomføringen like god eller bedre, sammenliknet med elever i ordinært løp. Forsøket med vekslingsløp i videregående opplæring startet i 2014-15 og involverer elever i helsearbeiderfaget, byggfag, bilfag og service- og samferdsel. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU og FAFO evaluert forsøket med vekslingsmodeller i yrkesfagene.