Veitvet skole

Veitvet skole er det fjerde skoleprosjektet Skanska fullfører som OPS.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Skolebygg
Kontraktssum eks mva:
362 milliopner kroner
Bruttoareal: 10.966 kvm
Byggherre: Veitvet skole AS
v/Skanska Eiendomsutvikling
Totalentreprenør:
Skanska Norge AS Region Oslo
Arkitekt: Link arkitektur
LARK: Link landskap
Rådgivere: RIB, RIBr og RIGeo: Rambøll l RIV, RIE, RIEnergi og RIMiljø: Skanska Tekniske Entrepriser l RIAku: Brekke og Strand
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Marthinsen & Duvholt l Bæresystemer betong: Spenncon l Bæresystemer tre: Moelven limtre l Glassfasader og alu.dører: Hubro l Stål-/ branndører: Daloc l Tredører: Swedoor l Vinduer: NorDan l Glass: Profilteam l Fasade-
plater: Steni l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Glassdører, systemvegger, glassfelt: Acusto l Kledninger: Woodify l Malerarbeider: LG Mal l Fliser/membran: Viking Entreprenør l Fliser/ naturstein: Ellingard Naturstein l Listverk: Listehuset l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Parkett: Bo Andren l Sportsgulv: Gulv og Takteknikk l Betonggulv: Epoxy Betongservice l Systemhimlinger: Acusto og Isoteks Bygg l Lettak: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Icopal Tak l Glasstak, overlys, takluker, branngardin: Bramo l Blikkenslager: Sigfred Bentzen l Storkjøkken: Metos l Kjøkkeninnredning: Idema l Innredning og garnityr: Trio Ving l Innv. trapper: EMV Construction l Utomhusarbeider og utv. trapper: Steen og Lund l Branntetting: Firesafe l VVS: Imtech Rør l Luftbehandling: Bryn Byggklima l Elektro: GK Elektro l Heiser: Otis

Skanska har etterhvert fått god erfaring i å bygge skoler i samarbeid med det offentlige, etter tidligere å ha levert både Persbråten og Høybråten skoler i Oslo, samt Søreide skole i Bergen som OPS-prosjekter.
Byggebeslutningen ble tatt av Oslo bystyre allerede i 2010. Kvalitetskriteriene til FutureBuilt ble lagt til grunn for evaluering av konkur-
ransen, som ble lyst ut og vunnet av Skanska Norge og Link Arkitektur i 2012. Byggestart var i januar 2013 og overlevering i juni 2015.
Siden det er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt har Skanska Eiendomsutvikling vært byggherre, mens Skanska Norge har vært total-
entreprenør. I det ligger også at Skanska skal eie, drifte og vedlikeholde anlegget i minimum 25 år. Utdanningsetaten har vært bestiller av prosjektet og leier skolen på en tidsbestemt kontrakt.

Futurebuilt og BREEAM
Nye Veitvet skole er i passivhusstandard, og ble åpnet til årets skolestart. Den har plass til 840 elever fra 1-10 trinn, og er et forbilde-
prosjekt med BREEAM-sertifisering Very Good. Prosjektet har fått 3,3 millioner kroner i støtte fra Enova.
– Skanska har en ambisjon om være landets ledende grønne prosjektutvikler og byggentreprenør. Vi har en policy på å BREEAM-sertifisere alle bygg vi selv utvikler i OPS-prosjekter. For få til det har det vært viktig allerede fra starten å legge premisser og føringer for optimale valg og løsninger, sier prosjektleder og byggherre Kim Alexander Larsen i Skanska Eiendomsutvikling.
Anlegget er på ca 11.000 kvadratmeter med tilhørende flerbrukshall og stort utomhusanlegg på ca 15.000 kvadratmeter. I prosjektet inngår også et stort idrettsanlegg med en rekke baner og fasiliteter, samt et nytt klubbhus som tilhører Veitvet Sportsklubb.

Groruddalssatsing
Skoleanlegget er en del av det såkalte Perlekjedet, som er en planlagt kultur- og miljøgate langs Veitvetveien. Dette inngår igjen i Groruddalssatsingen, som er det største byløftet i Norge i nyere tid. I løpet av perioden 2007–2016 blir det brukt over en milliard kroner på tiltak som skal gi bedre livskvalitet og levekår for innbyggerne i Groruddalen.
Den 33 mål store tomta er en sammenslåing av flere tomter, og eies av Oslo kommune. Nybygget erstatter gamle Veitvet skole fra 1958. Entreprenøren har også revet en gammel plasthall, samt det gamle klubbhuset til idrettslaget.
– Grunnarbeidene gikk stort sett greit, og vi møtte ikke på noe uforutsett som skapte problemer. Vi traff på endel leire, samt løse masser som ble erstattet, sier driftsleder Jan Hagen i Skanska Norge, som har stått for utførelsen.
Han forteller også at det ble valgt kompensert fundamentering, og at det er lagt radonsperre under hele bygget.

Planløsninger
Bygget består av tre undervisningsdeler samt en flerbrukshall, som er en integrert del av anlegget. Bygningskroppene møtes rundt et sentralrom – torget – som er hjertet i anlegget. Det er utformet som et stort amfi, og i tilknytning til dette er det også plassert bibliotek, kantine, musikkrom, auditorium, spesialrom, administrasjon samt vestibylen til flerbrukshallen.
Alle klassetrinn har egne områder og innganger med lett atkomst til uteområder. Bygget er utformet og organisert på en slik måte at man ser gjennom bygget fra nord-sør og får en visuell forbindelse mellom hovedinngang og kveldsinngang.
Alle trinnområdene er utformet slik at det skal være enkelt for lærerne å se alle barna. Derfor er det utstrakt bruk av glassvegger i grupperom, møterom etc.

Konstruksjon, tak og fasader

Bygget har to forskjellige konstruksjoner. Undervisningsbyggene er bygget opp med hulldekker og bærende stålkonstruksjoner opp til 2. etasje. På toppen er det limtre og lettakelementer. Over hele taket er det lagt sedumdekke, som bidrar til å til å regulere temperaturen i bygget og har en fordrøyningseffekt ved store nedbørsmengder.
I flerbrukshallen er det brukt limtrekonstruksjon og lettak-elementer. De største limtredragerne veier åtte tonn og er 23 meter lange.
– Den utstrakte bruken av tre er på grunn av miljøkravene i Futurebuilt og BREEAM. Vi har tilstrebet 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp, og endte på 47 prosent lavere enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10, sier Larsen.
Han understreker at det har vært strenge krav til materialer, og at man har måttet velge bort ulike typer lim og fugemasser på grunn av miljøkravene. Det er i stor grad benyttet lette klimavegger, innervegger og tak for å redusere utslipp.
Skanska har også rådført seg med Treteknisk institutt for å se på fasadeløsninger og øvrig bruk av tre. Dette ble gjort for å vurdere livssykluskostnader og minimere vedlikehold.
På fasadene er det brukt jernvitrolbehandlet sibirsk lerk, for større bestandighet i forhold til klimatiske påkjenninger. Fasadene er foret ut 15 cm for å unngå persiennekasser. Persiennene er integrert i fasaden. Panelet på fasaden er også trukket 30 cm opp fra terrenget for at treverket ikke skal trekke til seg fuktighet fra for eksempel. Dette er også gjort ut fra et vedlikeholdsperspektiv.

Energi, varme og ventilasjon
Skolen er bygget som et energieffektivt passivhus, med fjernvarmeanlegg. I tillegg produseres det elektrisitet fra et solcelleanlegg, tilsvarende drift av to el-biler, 6000 kwH. Et eget panel i skolens lobby viser til enhver tid hvor mye strøm som produseres og kan dermed brukes i læringsøyemed for elevene.
Ventilasjonssystemet er behovsstyrt (VAV), og består av syv forskjellige aggregater i fire rom. I spesialrom hvor det er ekstra avgasser er det egne ventilasjonssystemer, som for eksempel sløyd.
All lysstyring kjøres over KNX, som er bevegelsesstyrt system med sensorer. I tillegg er det lagt stor vekt på dagslys.
– Vi har jobbet mye for å få inn mest mulig dagslys i alle rom. Vi har dratt alle vinduer helt opp til himlingen og skrådd vindussmyg på sidene. I tillegg er det utstrakt brukt av overlys for å tilfredsstille dagslyskravene til rom som ligger inne i bygget, sier Jan Hagen.
Han påpeker at alle disse tingene er med og tilfredsstiller kravene til passivhus og Breeam, og bidrar dermed til det totale regnskapet.

HMS
I hele byggeperioden på litt over to år har det vært et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet.
– Vår nærmeste nabo har vært gamle Veitvet skole i full drift, og dermed har vi hatt mange barn tett inntil byggeplassen. Dette ble utpekt som den største risikoen, men gjennom tett dialog med skolen klarte vi å minimere denne, sier Kim Alexander Larsen.
Ett av tiltakene var at Skanskas prosjektsjef Peter Blume holdt et foredrag for elevene om sikkerhet helt i starten av prosjektet, hvor han fortalte om blant annet om hvor maskinførerne ser og ikke ser (dødsoner), faren ved å sparke baller over på byggeplassen etc.
– Dette tror vi hadde god forebyggende effekt. Vi har så å si ikke hatt noen hendelser hvor elevene har kommet inn på byggeplassen.
Det ble utført 62 Sikker jobb-analyser(SJA) gjennom byggeprosjektet. – Vi har vært nøye med å holde en ryddig og oversiktlig byggeplass, og dette har bidratt til vi ikke har hatt noen alvorlige hendelser, sier Jan Hagen.

Godt samarbeid

Begge Skanskas representanter er svært godt fornøyd med samarbeidet og miljøet på byggeprosjektet.
– Vi har utviklet prosjektet sammen og hatt et sterkt fokus på livssykluskostnader. I fellesskap har vi kommet frem til løsninger som gavner alle også på lang sikt. Dette har vært viktig ettersom vi skal drifte anlegget i 25 år, sier Larsen.
Skanska har leid inn facility management-selskapet Coor som skal stå for den daglige driften av anlegget i 25 år. Selskapet har fått opsjon på driften i 40 år.