Veiledning - glassfasader

På oppdrag fra Enova, BE og Statsbygg har Erichsen & Horgen utført en analyse for å kartlegge hvordan en fasade kan utformes slik at den blir mest mulig optimal med hensyn på energibruk samtidig som lokalene har tilstrekkelig dagslys og tilfredsstillende inneklima.

Denne rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i denne analyse som en veiledning for byggherre, arkitekter og rådgivere for design av fasaden.