Veileder skal redusere byggesaksgebyrer

Departementet vil komme med en egen veileder for byggesaksgebyrer for å få en mer effektiv og rimeligere byggesaksbehandling. Veilederen er et resultat av de endringer til forenklinger som er foreslått i plan- og bygningsloven som nå er ute på høring.

Det var politisk rådgiver Roger Iversen fra Kommunal og regionaldepartementet som presenterte denne nyheten da han åpnet årets BEdager. Denne samlingen arrangeres i disse dager for 11. gang og samler i år 360 deltakere og foredragsholdere. BEdagene er den viktigste arenaen for utveksling av erfaringer samt formidling av ny kunnskap om lovverk og forskrifter på byggesaksfeltet. Arrangør er Statens bygningstekniske etat (BE). Et paradoks Roger Iversen mente det kunne virke som at de kommunene som har mest omstendelige saksbehandlingsprosedyrer og bruker lang tid, også har de høyeste gebyrene. - Det er nesten et paradoks at dersom kommunene etter selvkostprinsippet skal kunne redusere gebyrene, så må de jobbe mer effektivt, fortsatte han og kom med følgende oppfordring til kommunenes saksbehandlere: Jobb smartere. Det kan gi reduserte byggesaksgebyrer for utbyggerne i kommunen din. Tiden er moden Politisk rådgiver Roger Iversen opplyste at de fleste kommuner, i følge BE sine egne undersøkelser, nå har saksbehandlingstider som ligger rundt de foreslåtte fristene i forbindelse med forenklingen av byggesaksbehandlingen som nå er ute til høring. - Tiden er derfor moden for å innføre tidsfrister. Det er nå 10-15 prosent av kommunene som kan trenge å bli pushet på for å få gjennomført nødvendige tilpasninger av organisasjon og bemanning. Lang og uforutsigbar saksbehandling av byggesaker, og særlig planer, er en belastning for næringen og boligproduksjonen, sa Roger Iversen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Mer fra Iversens tale og BEdagene kan du lese i neste nummer av Byggeindustrien, nr. 6, som kommer ut ca. 25. april.